En nat til mandag kontrollerede Tungvognscenter Syd en lang række lastbilchauffører på Toldpladsen i Padborg. Målet for auktionen var chauffører, der holdt regulært ugehvil i køretøjet, hvilket ikke er lovligt.

Natten mellem søndag den 10. september og mandag den 11. september udførte Tungvognscenter Syd en større kontrol på Toldpladsen i Padborg.

Forud for auktionen var der flere indikationer på, at lastbilchauffører brugte pladsen til afholdelse af regulært ugehvil, selvom lastbilchauffører én gang om ugen skal holde en længere pause udenfor lastbilen. Det førte til en efterforskning, og i forlængelse af det blev der således planlagt en stor kontrol.

Aktionen forløb stille og roligt, og de fleste chauffører forstod hurtigt, at de opholdt sig i deres lastbil på et tidspunkt, hvor de ikke måtte være der.

Der blev i alt udskrevet bøder til 50 chauffører. Alle chaufførerne var udlændinge, og alene tre af køretøjerne tilhørte danske vognmænd.

Bøden for ulovligt at holde regulært ugehvil i køretøjet er 10.000 kroner for chaufføren og 20.000 kroner til virksomheden bag. Der blev således samlet udstedt bøder for 1,5 millioner kroner. Langt de fleste bødepenge er allerede inddrevet, og i de resterende få tilfælde er køretøjet tilbageholdt, indtil bøden er betalt.

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd er et af tre tungvognscentre i Danmark, de varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Kilde

Foto: ABW
Del på sociale medier