Kreativitet, innovationslyst og forretningssans går op i en højere enhed hos virksomheden, der baserer sin produktion på bæredyg-tighed, socialt ansvar og cirkulær økonomi.
”Anders synes det’ TrÆls…”
Sådan byder genbrugs-virksomheden TrÆls på Danmarksvej 2 i Heden-sted med et glimt i øjet potentielle kunder velkommen på sin hjemme-side. Hvad grundlægger og ejer Anders Koed Jensen og Co. næppe sy-nes er TrÆls er, at de tirsdag 17. september modtager Hedensted Kommunes Iværksætterpris 2019.
TrÆls har specialiseret sig i produktion af interiør og indretningsløsninger til både virksomheder, private og byrum skabt af genbrugsmaterialer. De kreative ideer og løsninger tager afsæt i lysten til og ønsket om at tænke cirkulært. Virksomheden har derfor også særligt fokus på de tre af FN’s 17 Verdensmål, der handler om bæredygtighed, socialt ansvar og cirkulær økonomi.
TrÆls blev etableret i 2015 og flyttede i 2019 fra Hedensted Kommunes iværksætter-miljø Rugekassen til Compas, der i dag huser syv produkti-onsiværksætter-virksomheder, der alle arbejder med cirkulær økonomi.
Evnen til at tænke nyt og potentiale til at vækste er et par af de krav, som årets prisvinder skal leve op til. Og det mener dommerkomiteen bestående af en række lokale virksomhedsledere i høj grad gør sig gæl-dende for årets prisvinder. Der er tale om en virksomhed, som har søgt og fundet sin egen vej, og hvor kreativitet, vedholdenhed og forret-ningstalent går op i en højere enhed. Og så noterer dommerne sig med tilfredshed virksomhedens evne til at samarbejde med andre iværksæt-tere i partnerskaber.
”I Hedensted Kommune har vi iværksat en række initiativer som skal skubbe på den grønne omstilling. Samarbejdet med TrÆls flugter derfor perfekt med kommunens dagsorden om at fremme cirkulær økonomi, bæredygtighed og alternative klimaløsninger. Også i forbindelse med etableringen af Compas har vi haft et frugtbart samarbejde med TrÆls. Og så har virksomheden med deres indretning af Trykkerigrunden i He-densted og deres engagement i HOP-IN-ugen været med til at sætte fo-kus på bæredygtighed,” siger borgmester Kasper Glyngø.
”TrÆls-teamet er utroligt stolte og beæret over, at vi i år modtager pri-sen som Årets Iværksætter 2019 i Hedensted Kommune. Vi er siden vo-res flytning fra Vejle til Hedensted blevet taget fantastisk godt imod, og vil derfor gerne takke alle samarbejdspartnere – store som små men specielt Hedensted Kommune og Compas, som i den grad har været med til at rykke os i en positiv retning, som vi håber vil fortsætte mange år frem. Vi vil glæde os til fremtidige udfordringer og ser ligeledes frem til flere spændende projekter både lokalt og uden for kommunegræn-sen,” siger Anders Koed Jensen.

For mere information:
Kasper Glyngø, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 2924 4174
Anders Koed Jensen, grundlægger og ejer af TrÆls, tlf.: 2857 0783

Del på sociale medier