En helt særlig situation i Borgerservice i en række kommuner landet over betyder nu, at slutdatoen for, hvornår alle skal have fået MitID, rykkes til den 31. oktober 2022. Det giver borgere, der skal have hjælp i Borgerservice til skiftet, mulighed for at nå det på trods af lange ventetider en del steder i landet.

Det haster for myndighederne med at få lukket NemID ned for at leve op til de nyeste internationale sikkerhedskrav. I alt skal omkring 5 mio. have MitID og ca. 3,4 mio. brugere har allerede fået MitID. Hver uge får ca. 150.000 borgere oprettet MitID. Alle NemID-brugere skulle have fået MitID senest 30. juni i år. Dette sluttidspunkt rykkes nu.

De fleste kan selv få deres MitID hjemmefra, men nogle borgere skal forbi Borgerservice i forbindelse med overgangen til MitID. Her må Digitaliseringsstyrelsens konstatere, at ekstraordinære situationer som flygtningestrømmen fra Ukraine, ændrede pasregler og en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet har gjort, at der er kommet et ekstra uforudset pres på Borgerservice, som betyder, at det en del steder i landet er svært at tilbyde tilstrækkeligt med tider til borgerbetjening. Derfor vil der være borgere, der ikke kan nå at få deres MitID inden udgangen af juni 2022. De har derfor sammen med bankerne besluttet at rykke sluttidspunktet med fire måneder efter den 1. juli 2022 for at give alle borgere mulighed for at komme med over.

Det er Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark, der sammen står bag MitID, der skal erstatte NemID som Danmarks digitale ID.

Udrulningen af MitID fortsætter, så flest mulige har fået MitID pr. 30. juni 2022. Beslutningen ændrer således ikke ved, at man – når man får besked i sin mobil- eller netbank om, at det er ens tur til at få MitID – skal sørge for at få MitID inden udløbet af den tidsfrist, man får af banken. De fire ekstra måneder har således først og fremmest til formål at sikre, at man ude i landets kommuner kan imødekomme alle borgere, der har brug for hjælp i Borgerservice til at få MitID.

Kilde. 

Foto: ABW
Del på sociale medier