Fra næste uge får pårørende mulighed for at besøge familiemedlemmer på plejehjemmenes og i bofællesskabernes udearealer.

De nationale regler siger, at besøg indenfor er forbudt, mens det er op til kommunerne at beslutte, om der må være besøg på udearealer. Hidtil har der i Hedensted Kommune ikke været mulighed for besøg udenfor.

Nogle pårørende og beboere presser meget på for besøg, mens andre er meget ængstelige og bekymrede for, at der skal komme smitte ind på et plejehjem eller bofællesskab.

Set fra det faglige synspunkt er det da også utrolig vigtigt at undgå smitte, da det kan få alvorlige konsekvenser. På den anden side påvirker den manglende kontakt nogle beboere og pårørende i meget høj grad. Samtidig er der en hensyn at tage til brugen af personalets tid.

”Med muligheden for besøg på udearealer forsøger vi at finde en balance mellem de mange behov og hensyn. Alle har brug for tryghed, og det står vi inde for med denne løsning”, siger Allan Petersen, formand for udvalget for Social Omsorg.

Beslutningen tages formelt på et udvalgsmøde den 4. maj, men da der allerede nu er bred politisk opbakning, åbner plejehjem og bofællesskaber op i løbet af næste uge.

Af hensyn til den nærmere planlægning de enkelte steder, skal man holde sig orienteret på det enkelte plejehjem eller bofællesskabs hjemmeside. Man er også velkommen til at kontakte plejehjemmet eller bofællesskabet fra mandag den 27. april.

Rammerne for besøg bliver følgende:

  • Der kan komme to pårørende på besøg af gangen.
  • Et besøg kan være en halv time pr. uge.
  • Besøg skal aftales på forhånd ved den retningslinje, som det enkelte plejehjem eller bofællesskab har skrevet på sin hjemmeside.
  • Besøget skal følge de retningslinjer, som det enkelte plejehjem eller bofællesskab har skrevet på sin hjemmeside.
  • Pårørende spritter hænderne af ved ankomst.
  • De centrale retningslinjer om 2 meters afstand skal følges.
  • Besøgende og beboere skal sidde og blive siddende på de pladser, der er stillet op til.
  • Pårørende skal selv tage kaffe, kopper mv. med.
  • Hvis en beboer rejser sig eller bliver urolig, så er det personalets opgave at guide og bringe ro på beboeren. Pårørende må ikke nærme sig beboeren.

For mere information:

Allan Petersen, Formand for udvalget for Social Omsorg, tlf. 24961371

René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg, tlf. 24626743

Del på sociale medier