”Vilde” grøftekanter skal sikre planter og dyr optimale vilkår – uden at det går ud over trafiksikkerheden.

Hedensted Kommune vil fremme biodiversiteten i grøftekanterne. Derfor har man på udvalgte strækninger vendt om på slåningspraksis, så den fulde slåning er foretaget så vidt muligt i begyndelsen af maj, mens slåning om efteråret er minimeret til kun det mest nødvendige.

Slåning af grøftekant, foto: Hedensted kommune

Der skal f.eks. kun slås og renses op nede i grøfterne de år, hvor det er nødvendigt for at få ledt vandet væk, som det har været tilfældet i år. Andre steder kan det være nødvendigt at holde vegetationen nede af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

Det er overvejende fed næringsrig lerjord vi har i Hedensted Kommune. De næringskrævende arter som vild kørvel, brændenælde og høje græsser vokser hurtigt, så snart det bliver forår, og kvæler de langsomt voksende arter, der kræver næringsfattig jord.

Ved at slå tidligt i maj på næringsrig lerjord, inden vild kørvel blomstrer, bliver de næringskrævende og hurtigt voksende arter slået tilbage i foråret, og de øvrige arter kan komme til. Derved skabes større variation af blomsterplanter hen over sommeren.

Blomstrende planter er ikke kun fødegrundlag for sommerfugle, bier, svirrefluer, og andre insekter. De fleste sommerfugle-arter overvintrer også godt gemt som fx larver eller pupper mellem blade og vissent løv. 

Vejkanter og markskel men især enge og overdrev er vigtige overvintringssteder for mange insekter, der gemmer sig enten i jorden eller i de visne plantestængler. Det er derfor vigtigt ikke at slå eller afgræsse vegetationen helt i bund overalt men at efterlade mere ‘langhårede’ partier hist og her, hvor dyrene kan være i sikkerhed.

Målet i Hedensted Kommune er at øge grøftekanternes værdi som levested for vilde planter og dyr hele året samt forbedre deres funktion som spredningskorridorer for planter og dyr i det åbne land – uden at give afkald på hverken trafiksikkerhed og/eller vejvedligehold.

Det første år med omvendt slåningspraksis på udvalgte strækninger i Hedensted Kommune tyder på – med mere end 20 forskellige blomstrende planter, bl.a. røllike, lancetvejbred, vild gulerod, dagpragtstjerne og hvid okseøje – at slåning af grøftekanten i forsommeren sikrer flere lavt voksende arter og blomstrende vejkanter hele sommeren.

Intentionen er, at denne slåningspraksis tilpasses og bliver en del af den kommende biodiversitetsplan, som Hedensted Kommune i tæt samarbejde med Grønt Råd har besluttet at udarbejde det kommende år. Så Hedensted Kommunes grøftekanter bliver ”vilde” igen til næste år.

Kontakt Lene Kofoed tlf. 79755628 eller Michael Laursen 79755640 eller vandognatur@hedensted.dk for yderligere information.

Del på sociale medier