Banedanmark er nu over halvvejs i indsatsen med at uddanne bl.a. lokomotivførere og trafikledere i, hvordan de bruger de nye, digitale signalsystemer, som rulles ud på jernbanen.

Langs hele jernbanen er Banedanmark i fuld gang med at skifte alle de gamle, analoge signaler ud med nye, avancerede signalsystemer. Formålet er at give flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.

Men det er ikke nok bare at udrulle nye signalsystemer. Ligesom togene skal udrustes med nyt, teknisk udstyr, er det også vigtigt, at medarbejdere med diverse funktioner, som bl.a. sporspærringsledere og sikringsteknikere ved, hvordan de helt konkret bruger de nye systemer, når de skal udføre deres arbejde.

I samarbejde med bl.a. jernbanevirksomhederne uddanner Banedanmark derfor flere tusinde medarbejdere i at bruge de nye, digitale signalsystemer. Nu er mere end 2.500 personer på tværs af jernbanesektoren oplært i de nye systemer, og det betyder, at Banedanmark er over halvvejs i uddannelsesindsatsen.

“Jernbanen tager i disse år et teknologisk kvantespring med udrulningen af de nye signalsystemer. Men for at vi kan nå i mål, er vi også afhængige af, at bl.a. lokomotivførere, trafikledere og sporspærringsledere kan bruge de nye systemer,” siger Janus Steen Møller, direktør for Signalsystemer i Banedanmark, og fortsætter:

“Derfor er jeg utroligt stolt over, at vi har rundet 2.500 gode kolleger og samarbejdspartnere, som nu er uddannet i at bruge de nye systemer. Det er nemlig en forudsætning for, at jernbanen kan overgå til de nye signaler, som i de kommende år vil have til formål at give en mere stabil togdrift og flere tog til tiden.” Nemmere at styre togtrafikken Den supplerende uddannelse i at bruge de nye signalsystemer kan tage op til halvanden måned afhængigt af, hvilken faggruppe der er tale om. Den foregår både som tavleundervisning og i en simulator. På den måde lærer man først teori med cases, som efterfølgende prøves af i praksis, forklarer Mads Bjørnbak Sørensen, der til dagligt er trafikleder hos Banedanmark.

“Det sværeste ved at gennemgå uddannelsen har været at give slip på de gamle vaner, som jeg har haft med mig fra det gamle system. Men rent teknisk er det nye system langt nemmere at bruge. På den måde gør det min opgave med at styre togtrafikken meget lettere,” siger han.

Som trafikleder står Mads for at overvåge togtrafikken og gribe ind, hvis der f.eks. opstår skinnebrud eller andre akutte fejl, som kan påvirke togtrafikken. Derfor er det også en stor hjælp, at det nye signalsystem er langt mere sikkert at arbejde med end det gamle, forklarer han.

“Risikoen for, at der kan opstå menneskelige fejl, der kan føre til forsinkelser i togtrafikken, er blevet meget mindre, efter vi er gået over til det nye signalsystem. Det skyldes, at systemet har styringen i langt flere situationer. Derfor føler jeg mig som trafikleder også mere sikker i mit arbejde,” siger han. Indflydelse er det bedste Som noget af det bedste ved uddannelsen fortæller Mads, at han bl.a. har fået en større forståelse for, hvordan jernbanen helt grundlæggende hænger sammen. Samtidig har det også givet ham muligheden for at være med til at præge det nye system.

“Ledelsen i trafikstyringen vil meget gerne høre trafikledernes erfaringer med det nye system, og det tager de med til leverandøren, hvis der er behov for at lave justeringer. På den måde er muligheden for at være med til at udvikle det nye signalsystem noget af det bedste ved, at jeg har gennemført uddannelsen,” siger han.

Til maj starter Banedanmark en helt ny grunduddannelse for trafikledere. Det vil betyde, at man som ny trafikleder kan uddannes direkte til de nye, digitale signalsystemer på jernbanen. Der vil dog være behov for den traditionelle uddannelse nogle år endnu.

Del på sociale medier