27. januar til 13. maj udskiftes den centrale bro i Tørring over Gudenåen og er derfor lukket for biler. Cyklister og fodgængere vil i hele perioden kunne benytte en midlertidig bro.
De mange vej og byggeaktiviteter der forbedrer og forskønner Tørring by får snart betydning for et af byens knudepunkter; broen over Gudenåen.

Vejarbejderne i Tørring er opdelt i 3 faser. Den første med renovering af Aagade er i fuld gang og slutter et stykke inde i januar. 2. fase med renovering af Bredgade starter lige efter nytår og omfatter strækningen fra broen og til Engvej ved Torvet. Bredgade vil være farbar for biler i ét spor det meste af tiden. Fase 3, som omfatter udskiftning af selve broen, varer som nævnt fra 27. januar til 13. maj. I den periode kan biler ikke passere, men der er åbent for fodgængere og cyklister over en midlertidig bro.

Der kan komme afvigelser i datoerne, da den endelige tidsplan endnu ikke er 100 pct. aftalt med entreprenørerne. Der kan også opstå ikke planlagte hændelser undervejs, der kan ændre tidsplanen. Der informeres løbende med gule skilte ved broen, ligesom der informeres via facebookgrupperne Borgerforeningens facebookside og ”Det sker i Tørring”.
Broen, der skal udskiftes, er fra 1929. Faktisk er broen så gammel, at en gruppe studerende har bedt om nogle ”skiver” af broen for at studere nedbrydning og styrke i en bro på denne alder.
I det meste af perioden 27. januar til 13. maj vil der slet ikke være nogen bro, og her må alle trafikanter bevæge sig af andre veje for eksempelvis at komme til og fra gymnasium, Gudenåcentret, skole og børnehave eller til butikkerne i centrum.

Lukningen af broen får naturligvis også betydning for bustrafikken. Følgende ruter berøres: 114, 115, 119, 215, 220, 513, 523 og 696. Ændringer i ruterne vil blive formidlet ved stoppesteder, på Midttrafiks hjemmeside og Rejseplanen. Eleverne på Tørring Gymnasium og Tørring skole bliver informeret via gymnasiets og skolens interne kanaler. Kommunen vil løbende informere om projekterne i perioden.

 

Del på sociale medier