Omdrejningspunktet for et BID samarbejdet er at få skabt et forum, hvor forskellige aktører kan mødes på tværs og gennem fælles indsats skabe merværdi og handling til gavn og glæde for både handelsdrivende, erhvervsfolk og borgere i Hedensted by.  

Vi håber, du har lyst til at komme, når Hedensted Kommune den 15. september inviterer til KICK-OFF møde med BIDdanmark.

BID Kick Off, grafik: Hedensted Erhverv

Mødet er startskuddet til en lang række af møder, hvor Hedensted Kommune i samarbejde med BIDdanmark vil arbejde målrettet mod at få skabt mere liv i Hedensted Bymidte og dermed også en øget kundestrøm og konkurrenceevne

Tirsdag den 15. september – kl. 18.00- ca. kl. 20.00, Rugekassen, Spettrupvej 7b, 8722 Hedensted

Dagsorden
• Velkomst v. Kasper Glyngøe
• Baggrund for mødet/arbejdet v. Karina Kisum Jensen
• Oplæg og intro til BID v. Mikkel Niess
• Workshop
• Opsamling v. Mikkel Niess
• Tak for i dag

Del på sociale medier