1325 elever deltog i efteråret i HOP-IN i fire kommuner for at fremme interessen for produktion og håndværksmæssige uddannelser.

Når man er ung og på tærsklen til at træde videre i uddannelsessystemet, kan det være svært at vide, hvad man vil og skal, hvis man endnu ikke har fundet lige netop det, man brænder for og er dygtig til. Allerede i 8. klasse bliver man præsenteret for mulighederne for videregående uddannelser og bliver erklæret egnet eller ikke egnet. Dette fortsætter i 9. klasse, og nu skal beslutningen tages. Skal man læse videre eller skal man fortsætte i 10. klasse. Derfor er HOP-IN projektet så vigtigt ifølge de fire kommuner.
Elever, der ellers er forrest i klassen, var ikke de dygtige. I stedet spirede de elever, der til dagligt er bagerst i klassen, op og kunne nu se en fremtid for dem selv som tømrer, murer eller elektriker.

Udviklet i Hedensted
HOP-IN, som står for “Hands On Production, Innovation & New Ideas, blev udviklet af Hedensted Kommune for fem år siden. Det skete som et led i at styrke interessen for produktion og de håndværksmæssige fag, da de lokale virksomheder led nød på disse områder i form af manglende arbejdskraft. Borgmester Kirsten Terkilsen (V) tog initiativet op i Business Region Aarhus, hvor hun er medlem af den politiske styregruppe, som siden udpegede Dansk Produktions Univers i Hedensted som tovholder på projektet.
Projektet skulle løbe en uge for hele Hedensted Kommunes 7. klasser og blev afholdt i de den tidligere virksomhed Karl Dungs fabrikshaller på Vejlevej i Hedensted, hvor Dansk Produktions Univers i dag holder til huse.

Deres egen virksomhed
Godt 700 elever mødte spændte op til en produktiv uge i Hedensted tilbage i 2013, der også bød på et fornemt besøg af den nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V).
I løbet af ugen kommer eleverne på virksomhedsbesøg hos de lokale virksomheder, der bakker op om projektet, og de skal i fællesskab lave et produkt, der varierer fra år til år. Eleverne bliver inddelt på forskellige hold fordelt på tværs af skolerne, så når de mødes klassevis, er de deres egen lille virksomhed. Hele ugen sluttes af med en messe, hvor alle klasserne udstiller deres produkt for deres forældre og andre interesserede. Også de involverede virksomheder er inviteret til messen, og de håber naturligvis at se nogle af eleverne igen om nogle år som arbejdskraft i netop deres virksomhed.

Nye piloter
Projektet HOP-IN har nu kørt i fem år med stor succes i Hedensted Kommune, og med direktør for Dansk Produktions Univers Lone Jakobsgaard som tovholder er HOP-IN nu gået ind i en ny fase. I 2017 hoppede tre nye kommuner; Skanderborg, Syddjurs og Odder, nemlig med i et pilotprojekt. Det stod de tre kommuner frit for, om de ville vælge det samme set-up som Hedensted Kommune eller om de ville rette til, så projektet passede i deres kommuner. Dog alle med det formål, at eleverne skulle lave et bæredygtigt produkt til deres skole.
I Hedensted Kommune skulle man i år fremstille et fysisk produkt, der gør deres skole grønnere og samtidig motiverer eleverne til en mere bæredygtig livsstil. Produktet kunne eventuelt suppleres med en digital løsning og skal kunne sælges.
Eleverne i Odder Kommune skulle designe et attraktivt skolemåltid og en tilsvarende måltidssituation, mens eleverne i Skanderborg og Syddjurs kommuner skulle bygge modeller af skoletoiletter, som de og deres kammerater ville bruge i skoletiden.

Rollerne byttet om
I løbet af den fire-dages arbejdsuge går eleverne til opgaven med stor entusiasme. Og nu kommer eleverne bagerst i klassen til sin ret. De spirer op og er pludselig gode til noget i skoleregi. Det giver en helt anden rollefordeling i klasserne og en selvsikkerhed omkring fremtiden for mange af eleverne.
Til at undervise og vejlede i det daglige kom unge og lærlinge fra uddannelsessteder samt lokale virksomheder. Og de var gode til at motivere eleverne og styrke deres selvtillid ved at fortælle dem, at de var gode til netop deres fag.
Alle fire kommuner kunne berette om søde anekdoter fra ugen, hvor elever blomstrede op og fandt noget, de var gode til, som kunne blive en reel fremtidsuddannelse for dem.

Udviklingen skal vendes
– “I en årrække har der fokus på manglen på de akademiske uddannelser, så flere unge har valgt at læse videre i stedet for at få en erhvervsfaglig uddannelse. Nogle har ment, at det ikke har været fint nok at være håndværker eller arbejde i industrien. Den udvikling skal vendes nu, for virksomhederne skriger efter lærlinge og arbejdskraft”, siger administrerende direktør for Dansk Produktions Univers, Lone Jakobsgaard.
På landsplan er der 18,5 procent, der vælger en erhvervsuddannelse, hvor Hedensted Kommune i 2017 har en andel på 25,7 procent. Det kommunale mål er dog, at 30 procent af alle unge vælger en erhvervsuddannelse, mens regeringen for nylig slækkede en smule på den nationale målsætning om 25 procent i 2020.
HOP-IN har været en succes i de fire kommuner, og næste år, hvor der ikke er økonomisk hjælp at hente fra Business Region Aarhus, ønsker de stadig at fortsætte med projektet i en tilrettet version.
Der er tilsagn fra Faaborg-Midtfyn Kommune, som starter op som pilotprojekt i 2018, og der er øjeblikket i dialog med flere kommuner. Gennem hele projektet fra start til slut har kommunerne mulighed for at få råd og vejledning fra Dansk Produktions Univers, der også til næste år vil være tovholder på HOP-IN.

Del på sociale medier