Vokseværk: Hedensted Kommune oplever den højeste befolkningstilvækst i syv år
Større nettotilflytning, ændrede flyttemønstre og international arbejdskraft. Det er nogle af forklaringerne på, at Hedensted Kommune efter nogle jævne år har fået gang i befolkningstilvæksten igen. I 2021 voksede indbyggertallet i kommunen med 326 borgere. Flere af de mindre bysamfund i kommunen oplever også befolkningstilvækst, viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Det går fremad i Hedensted Kommune, som i øjeblikket oplever stor efterspørgsel efter blandt andet boliger og byggegrunde.
Antallet af bolighandler er steget markant, lejeboliger bliver revet væk, og der er i løbet af de seneste to år solgt rekordmange parcelhusgrunde.
Nu kan udviklingen også aflæses sort på hvidt i befolkningsstatistikkerne.
Befolkningstilvæksten i 2021 drives særligt af Hedensted by, men også Tørring og en række af de mindre bysamfund som Glud, Hornsyld og Klakring er godt med.
Udviklingen glæder borgmester Ole Vind:
-Uanset hvor man bevæger sig hen i øjeblikket, så er der fremgang og optimisme at spore. Bare den sidste måned har jeg talt med en lang række investorer og projektudviklere, som vil investere i Hedensted Kommune, fordi der er stor efterspørgsel og interesse. Det momentum skal vi holde fast i og udbygge i de kommende år med en ambitiøs vækstdagsorden, der skal understøtte fortsat vækst i både erhvervsliv og befolkningstallet og styrke udviklingen i vores mange lokalsamfund.
Den øgede digitalisering, som er fulgt i hælene på COVID-19 epidemien, påvirker formentlig også det samlede billede, fordi arbejdslivet for mange er blevet mere fleksibelt, mens karrieremulighederne i det østjyske generelt forventes at udvikle sig yderligere i de kommende år.
Allerede nu kan man fra Hedensted Kommune nå 600.000 arbejdspladser inden for en times kørsel.
Det er potentialer, som Hedensted Kommune skal arbejde for at udnytte endnu bedre.
-Jeg tror, vi vil komme til at se en stærkere tendens til, at folk søger lidt uden for de større byer for at få mere natur, flere kvadratmeter og mere luft i budgettet. Her er vi godt positioneret. Både på grund af vores centrale beliggenhed, men også fordi man ikke behøver at gå på kompromis for at få familielivet til at hænge sammen i hverdagen. Skoler, natur, jobmuligheder og god infrastruktur – det hele er tæt på uanset, hvor man bosætter sig i kommunen. Det er en unik kvalitet, som vi skal gøre endnu mere ud af at få fortalt om, forklarer Ole Vind.
FAKTA:
Hedensted Kommune voksede i 2021 med i alt 326 indbyggere. Det i nyere tid kun overgået marginalt af tilvækst i 2014 og 2008
I 2020 og 2021 er der i alt solgt 143 kommunale parcelhusgrunde fordelt på 83 grunde i 2020 og 60 i 2021. Det er det højeste og næstehøjeste antal siden kommunen fik sin nuværende form ved kommunalreformen i 2007.
Antallet af bolighandler i Hedensted Kommune steg fra 2020 til 2021 med 20 pct. en af de højeste stigninger i aktiviteten på landsplan. I alt blev der handlet 1159 boliger i 2021 mod 970 i 2020.
Hedensted (156 indb.), Hornsyld (59 indb.) og Tørring (56. indb.) byer voksede mest af alle byer i Hedensted Kommune målt på antal indbyggere.
Hedensted Kommune forventer i løbet af 2022 at udbyde nye byggegrunde til salg i Hedensted, Glud, Lindved, Uldum og Ølholm.

Del på sociale medier