Handicappris til virksomhed med usædvanligt engagement over for unge med særlige behov
RM Spåntagning i Rask Mølle modtager fredag 3. december Hedensted Kommunes Handicappris for dens helt særlige tilgang til at hjælpe unge med fysiske eller psykiske udfordringer til stabilitet i livet.
RM Spåntagning har indgået et succesfuldt samarbejde med Ungeenheden under Jobcenter Hedensted. Et samarbejde, som nu resulterer i, at virksomheden bliver årets modtager af kommunens Handicappris.
Prisen får virksomheden blandt andet, fordi den har formået at inkludere de unge i produktionen, så de oplever succes og samtidig, at de bidrager til noget rigtigt – rigtige opgaver, rigtige produkter, rigtige kolleger og rigtig virksomhed.
”Det gør en forskel for de unge at blive mødt på den specielle måde, som RM Spåntagning kan, og det får unge videre, som ellers kan have svært ved at finde et ståsted i livet eller en vej, som er rigtig for dem i forhold til selvforsørgelse,” skriver Ungeenheden i sin indstilling.
RM Spåtagning har været partner i både Ungeenhedens projekt LønMotiverende Indsats og indsatsen Virksomhed i Virksomheden. I førstnævnte har virksomheden haft en ung med både diagnoser og svære opvækstbetingelser tilknyttet i et forløb på otte måneder, og i sidstnævnte har 3-4 unge indgået i produktionen en dag om ugen udover at deltage i praksisnære værksteder i kommunalt regi.
”RM Spåntagning har vist et engagement ud over det sædvanlige i forhold til unge med særlige, udfordringer og fysiske/psykiske handicaps. Virksomheden tager imod de unge på en helt særlig varm og imødekommende måde med en støtte og guidning, som de unge i den grad profiterer af,” hedder det videre i indstillingen fra Ungeenheden.
Handicapprisen bliver af borgmester Kasper Glyngø overrakt til repræsentanter fra RM Spåntagning ved en sammenkomst i kantinen på Hedensted Rådhus fredag 3. december kl. 13.

2

Del på sociale medier