Frontløberen Daka Denmark A/S høster Hedensted kommunes bæredygtigheds-hæder

Virksomheden med hovedsæde i Løsning har siden starten været drevet af ambitionen om at bidrage til både miljøvenlig og sikker håndtering og genanvendelse af naturens organiske ressourcer.

Her bliver animalsk protein og fedt, som udvindes af restprodukter fra slagterier og landbrug, ved hjælp af højteknologiske processer omdannet til foderingredienser og biodiesel. Og Daka ecoMotion er den første og største virksomhed i Danmark, der arbejder cirkulært med at omdanne affald til biodiesel.

Når den efterfølgende bliver blandet op med almindelig fossil diesel, er biodieselen med til at mindske udledningen af CO2.

Det er nok kun de færreste danskere, der er klar over, at de, når de tanker diesel, kører på andengenerations-biodiesel fra Daka.

Det, som vi andre ser som affald, omdanner Daka Denmark A/S til en samfundsmæssig ressource. Det gør virksomheden til en uhyre vigtig medspiller for dansk landbrug, fødevaresektoren og slagterierne. Et samarbejde, der har styrket Danmarks ry for at have en ekstrem høj fødevaresikkerhed og dermed også gavnet eksporten af dansk kød.

Senest har virksomheden med beplantning på sine udenoms-arealer også sat biodiversitet på dagsordenen.

 ”Daka Denmark A/S fremstår i dag som et mønstereksempel på den cirkulære økonomi. Og hvor vi måske før i tiden her i kommunen ikke var så glade for at blive forbundet med den – på grund af lugtgenerne ved E45 – så er vi i dag stolte over at huse en virksomhed med en for samfundet så værdifuld og nyttig produktion. Og vi nyder på mange måder godt af at have virksomheden liggende i kommunen.

Her tænker jeg ikke blot på de ca. 150 arbejdspladser på hovedkontoret og fabrikken i Løsning men også, at overskudsvarmen fra fabrikken siden slutningen af 70’erne er strømmet ud i varmerørene hos borgerne i Løsning. Affaldet fra kommunens storkøkkener bliver også genanvendt hos Daka ReFood, som indsamler og forbehandler dette til biogasproduktion, og vi er glade for, at virksomheden så aktivt tager del i og gerne indgår i en dialog omkring, hvordan vi i Hedensted Kommune kan profilere os på en grøn og bæredygtig profil”, siger Ove Kjærskov Nielsen, form. Klima & Energirådet i Hedensted Kommune.

Hos Daka Denmark A/S er man stolte over at modtage Hedensted Kommunes anerkendelse som en bæredygtig samarbejdspartner.

”Hos Daka er vores holdning, at alt kan bruges, og intet skal gå til spilde. Samtidig skal det gøres på en sikker og bæredygtig måde, og det er her, vi har vores vigtigste samfundsrolle. Vi har altid været garant for recirkulering af affaldsprodukter fra fødevaresektoren og landbruget. Derfor er vi meget stolte over nu at modtage denne anerkendelse for bæredygtighedsindsatsen, som fylder så meget i vores dagligdag,” siger forretningsudviklings- og kommunikationsdirektør Per D. Thomsen.

Med prisen, der blev overrakt på kommunens midsommerudgave af nytårskuren 24. juni, fulgte en illustration skabt af Jonas Møller fra virksomheden Zweck.

For mere information:

Ove Kjærskov Nielsen, form. Klima & Energirådet i Hedensted Kommune, tlf.: 2072 6666

Per Dunkelskov Thomsen, forretningsudviklings- og kommunikationsdirektør, Daka Denmark A/S tlf.: 5158 4260

Del på sociale medier