Hedensted kommunes rottebekæmpere vil i perioden 1. oktober 2023 – 28. februar 2024 foretage tilsyn på ejendomme, der jf. nedenstående beskrivelse er omfattet af at være en tilsynspligtig ejendom

Tilsynene sker efter de i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr.: 2307 af 06. december 2021 §8, stk. 2.

Se video

Tilsynsbesøgene bliver ikke varslet yderligere og vil ske indenfor alm. arbejdstid mandag – fredag.
Tilsynsbesøget gælder også for ejendomme, der har tegnet en forebyggelses-/ bekæmpelsesaftale med et privat skadedyrsfirma.
Rottebekæmperne er bekendt med smitterisiko på landbrugsejendommene og vil følge gældende lovgivning.

Hedensted Kommune skal på tilsynspligtige ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, undersøge tilgængelige udendørs arealer for tegn på forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter skal der iværksættes bekæmpelse efter gældende regler.

Har du spørgsmål til rottetilsynsbesøgene eller andre kommentarer, er du velkommen til at kontakte Hedensted Kommunes rottebekæmpelse på tlf.: 79 75 53 00 eller på rotter@hedensted.dk

  • Tilsynspligtige ejendomme: Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Kilde

Foto: ABW
Del på sociale medier