Den 15. oktober skal IVS’er efter planen overgå til en anden virksomhedsform eller lade sig tvangsopløse. Derfor er der lige nu stor travlhed blandt virksomhedsledere rundt i landet, men spørgsmålet er, om det kan nås? Derfor er over 10.000 IVS’ers skæbne uafklaret.

Den blev født for at stimulere iværksættertrangen i Danmark, men som en utilpasset teenager har IVS-ordningen siden introduktionen i 2014 været genstand for blandede følelser i erhvervslivet og samfundet.

Mere eller mindre noble forretningsidéer er begyndt som et IVS, men den 15. oktober er det slut, når Erhvervsstyrelsens deadline rammes. Enten skal virksomhederne omdanne sig til en anden virksomhedsform eller lade sig tvangsopløse med mulig konkurs til følge.

– Når vi kigger på tallene, er der stor travlhed med at omdanne IVS’er, men der er fortsat rigtig mange iværksættervirksomheder, der ikke har taget stilling endnu. Vel at mærke også mange virksomheder, der har ansatte og reel omsætning, forklarer Bo Rasmussen, der er direktør hos analyse- og datavirksomheden Experian.

Han forventer, at der om nogle måneder kommer en skylle af konkurser ind over det danske erhvervsliv. Men umiddelbart bliver det mest af teknisk karakter, da langt de fleste konkursramte virksomheder reelt har været inaktive.

– I september måned var konkurstallene i øvrigt endnu en gang meget lave med 384 konkurser, og dermed holder erhvervslivet snuden i sporet. Cirka en fjerdedel af alle konkurser var blandt IVS’er, men det er sandsynligt, at der vil komme markant flere konkurser til, når bunken af IVS-tvangsopløsninger skal håndteres.

Ikke nogen økonomisk krise

Der er stadig langt over 10.000 IVS’er, der endnu ikke har fået taget hånd om egen skæbne. Af dem har over 4.200 firmaer ifølge Experian haft en positiv bruttofortjeneste i seneste regnskabsår og cirka 500 har minimum to ansatte.

– De mange uafklarede IVS’er udgør sandsynligvis ikke noget kæmpe samfundsproblem, men der er trods alt aktive virksomheder, hvor det især for de enkelte ejere og ansatte vil have stor betydning, hvis de ikke får formalia på plads.

– På trods af oplysningsindsatser fra for eksempel Erhvervsstyrelsen ser det ud til, at der stadig vil være en del, der uforvarende kommer til at stå i problemer, når skæringsdatoen 15. oktober nås, forklarer Bo Rasmussen.

De seneste dage er der sket cirka 200 omdannelser dagligt, og det er et højt antal. De ekstra mange

omdannelser er sket blandt IVS’er.

Sådan gør IVS-ejerne

Hvis du er virksomhedsejer og gerne vil omregistrere dit IVS til for eksempel et ApS, skal du logge ind med enten medarbejdersignatur eller privat NemID hos Virk.dk. Her skal generalforsamlingsreferater, kvittering for indbetalt selskabsskat og tilrettede vedtægter vedhæftes ansøgningen. Og så skal virksomhedsejeren stille med 40.000 kroner som selskabskapital for at oprette et ApS. Der gælder generelt de samme dokumentationskrav som ved stiftelsen af IVS.

Hvis du ønsker at opløse virksomheden, kan det også klares online hos Virk.

I de tilfælde, hvor IVS’en afholder generalforsamling op til fristen 15. oktober, har virksomheden to uger til at omdanne selskabet til et ApS. Og hvis det ikke klares, kan Erhvervsstyrelsen rykke for en afklaring, inden virksomheden tvangsopløses.

I de tilfælde, hvor et IVS bliver opløst, sker der som udgangspunkt et af tre følgende skridt ved skifteretten:

1) Formløs opløsning, hvis der ingen aktiver er i virksomheden.

2) Konkurs, hvis der er aktiver, der skal fordeles mellem kreditorer.

3) Likvidation, hvis aktiverne dækker udestående med kreditorer.

Hvis ledelsen i en virksomhed, der er blevet sendt til opløsning hos skifteretten, ønsker at genoptage virksomheden som for eksempel et ApS, gælder de almindelige regler for genoptagelse i selskabsloven. Blandt andet skal du have en revisors ord for, at egenkapitalen er på 40.000 kroner.

Del på sociale medier