For mange børn og unge, er fodbold, teater eller andre fritidsaktiviteter ét af ugens absolutte højdepunkter. Men for børn fra familier med begrænsede midler kan det være svært at indgå i fritidsaktiviteter på lige fod med skolekammeraterne. Ofte er det simpelthen for dyrt at betale for udstyr og kontingent m.m. BROEN Danmark er en frivillig forening, der brænder for at hjælpe børn og unge i hele landet ind i aktive fællesskaber via lokale foreninger og klubber. BROEN Danmark har for fjerde år i træk modtaget donation fra EDC Poul Erik Bech Fonden fordelt til BROENS lokalforeninger – denne gang på samlet 1.100.000 kr.

BROEN Danmark har 33 lokalforeninger fordelt i hele Danmark, som alle gør en aktiv indsats for at hjælpe udsatte børn og unge til at dyrke sine fritidsinteresser. Der kan forekomme mange negative konsekvenser for børn, der ikke har mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet, og derfor er det vitalt, at foreninger som BROEN Danmark gør en stor indsats for at støtte sårbare børn til en aktiv livsstil og vigtige fællesskaber. Erik Haumann, sekretariatsleder ved BROEN Danmark, siger:

“Vores formål er at støtte socialt udsatte børn og unge med betaling af kontingenter og udstyr, så de på lige fod med deres klassekammerater kan dyrke idræt eller andre fritidsaktiviteter, når de får fri fra skole. Vi hjælper børnene ud blandt andre jævnaldrende, hvor de kan blive en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller, som kan guide dem og give dem værdifulde succesoplevelser, som de ellers ikke ville have fået. I BROEN hjælper vi med at modvirke den ulighed, der findes blandt socialt udsatte familier, og som er med til at øge risikoen for, at børnene tager sin sårbare position med sig videre i voksenlivet.”

“Det er svært at definere et konkret tal på, hvor mange socialt udsatte børn og unge, der er i Danmark. I 2021 hjalp vores Lokalforeninger i alt 4.967 børn og unge, og vi ved, at der er endnu flere, der har brug for støtte til at indgå i fritidsaktiviteter i lokalområderne. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har opgjort tallet af børn og unge, som lever i relativ fattigdom til 59.700 (2019), så behovet er meget stort. Derfor er vi meget glade for endnu en flot donation fra EDC Poul Erik Bech Fonden på hele 1.100.000 kr., der vil hjælpe vores lokalforeninger med at støtte endnu flere sårbare børn og unge til en aktiv og værdifuld fritidsaktivitet.”

Gør en forskel for sundhed og trivsel i hele Danmark BROENS frivillige dedikerer sig til at reducere social ulighed og fremme trivsel og sundhed blandt børn unge i Danmark. Det prisværdige arbejde foregår i samarbejde med bl.a. pædagoger, lærere, SSP og andre professionelle, der har tæt kontakt med børnene i deres daglige arbejde.

For fjerde år i træk støtter EDC Poul Erik Bech Fonden BROEN Danmarks lokalforeninger. I år har fonden doneret 1.100.000 kr. fordelt til BROENs lokale foreninger i hele landet. Direktør i EDC Poul Erik Bech Fonden, Jane Bech, fortæller om baggrunden for at støtte foreningen endnu engang:

“BROEN Danmark gør en aktiv forskel for børns sundhed og trivsel. Foreningens frivillige yder en enorm indsats ved at engagere sig i børnene og giver dem vigtige succesoplevelser og positive oplevelser. EDC Poul Erik Bech Fonden støtter foreninger, der gør en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge, og BROEN Danmark er et godt eksempel herpå. Foreningen hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til bedre og sundere hverdag via fritidsaktiviteter i de lokale foreninger. De udgør en essentiel rolle i lokallivet, og derfor ønsker vi fortsat at støtte deres gode arbejde.”

Om EDC Poul Erik Bech Fonden EDC Poul Erik Bech Fonden er en almennyttig fond, som blev stiftet i 2015 i forbindelse med generationsskiftet i ejendomsmæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech. Gennem overskuddet fra ejendomsmæglervirksomheden støtter fonden frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn.

Om EDC Poul Erik Bech EDC Poul Erik Bech er Danmarks største og eneste landsdækkende ejendomsmæglervirksomhed og består af 74 boligbutikker og 19 erhvervscentre og beskæftiger mere end 650 medarbejdere. EDC Poul Erik Bech er uafhængig af banker og realkreditinstitutter og er den eneste fondsejede mæglervirksomhed. Størstedelen af virksomheden er ejet af den almennyttige fond EDC Poul Erik Bech Fonden. Gennem overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden frivillige foreninger, der gør en forskel for udsatte børn. Kender du en lokal forening, der har brug for en håndsrækning, så hører Fonden meget gerne fra dig. Læs mere på www.poulerikbech.dk og www.poulerikbechfonden.dk.

Del på sociale medier