Baggrunden for sagen mod den 58-årige mand er, at Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd i 2020 efterforskede nogle virksomheder for at køre godskørsel for fremmed regning uden tilladelse.

I denne sag blev bl.a. ejeren af en af virksomhederne i april 2021 dømt for at have lavet falske tilladelser til godskørsel for fremmed regning, hvilke blev fremvist for politiet ved kontrol den 1. juli 2020. Han blev også dømt for i juni 2020 at have kørt godskørsel for fremmed regning uden tilladelse. Vognmanden blev idømt 4 måneders betinget fængsel og en bøde på 450.000 kr. for dette.

Den 58-årige fra blev i dag ved retten i Horsens dømt skyldig i at have medvirket til denne vognmands overtrædelser via sin deltagelse i bl.a. virksomhedens drift.

Straffen for den 58-årige blev fastsat under hensyn til sagsbehandlingstiden.

Den 58-årige har nægtet sig skyldig, og han udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen.

For Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Pernille Moesborg.

Fakta kørsel for fremmed regning:
Godskørsel for fremmed regning er transport af gods, som sker mod betaling, og hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Det kræver tilladelse at udføre godskørsel for fremmed regning med en dansk registreret lastbil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 3.500 kg.

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Kilde

Foto: ABW
Del på sociale medier