Efter en markant stigning i antallet af konkurser i begyndelsen af 2021, blandt andet drevet af IVS-ordningens snarlige udfasning og en pukkel hos skifteretterne, viser aprils tal igen færre konkurser. Dermed viser det danske erhvervsliv endnu en gang modstandsdygtighed over for corona.

I begyndelsen af 2021 var der konturer af en begyndende konkursbølge i Danmark, og det ville på ingen måde være overraskende, hvis nedlukninger af samfundet ville tage livet af ekstra mange virksomheder.

Men efter et første kvartal med mange konkurser er aprils konkurstal positive. 593 virksomheder gik konkurs i april mod 495 for et år siden – vel at mærke en måned, der var præget af store nedlukninger for blandt andet skifteretterne. Antallet af konkurser stiger med 20 procent sammenlignet med 2020, men både i januar og februar var der over 1.100 konkurser.

– Vi fortsætter med at blive overrasket over erhvervslivets sejhed og robusthed. Ovenpå en periode med en del konkurser, der godt nok var drevet til dels af teknikaliteter som for eksempel en stor sagspukkel hos blandt Sø- og Handelsretten, er det en god nyhed, at antallet af konkurser falder markant i april, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, der har kigget på de spritnye tal.

– Ligesom det var vanskeligt at konkludere endegyldigt ud fra konkurstallene i begyndelsen af året, kan vi ikke ud fra en enkelt måneds tal konkludere, at vi er ude af en potentiel krise. Corona-nedlukningerne har tæret på mange virksomheders likviditetsreserver og med usikkerheder med hensyn til hastigheden og omfanget af den økonomiske genopretning, er det stadig en mulighed, at virksomheder i visse sektorer fortsat vil have økonomiske udfordringer, noterer Bo Rasmussen, der dog samtidig peger på, at iværksættertal for første kvartal er yderst positive med 9.067 virksomheder, der åbnede for første gang.

Blandt de 593 konkurser er cirka 40 procent sket blandt såkaldte iværksætterselskaber (IVS’er), der senest til oktober skal omdannes til en anden virksomhedskonstruktion, selv lukke virksomheden eller blive begæret konkurs.

Ifølge Bo Rasmussen er der fortsat en del konkurser blandt IVS’er, der reelt ikke har været aktive virksomheder med omsætning.

Pukkel i hovedstaden er væk – Fyn og Lolland-Falster ramt

I de foregående måneder har hovedstadsområdet været hårdt ramt af mange konkurser – sandsynligvis kunstigt højt, fordi Sø- og Handelsretten i København har haft en pukkel af tvangsopløsninger fra sidste del af 2020.

– Det er helt normalt, at hovedstadens virksomheder hyppigere går konkurs, men der har været ekstraordinært mange i første kvartal. I april ser det ud til, at antallet af konkurser finder et mere naturligt leje, fortæller Bo Rasmussen.

Til gengæld har der været en markant stigning i antallet af konkurser på Fyn og Lolland-Falster – selvom de faktiske tal er små. På Fyn er antallet af konkurser steget fra 22 i april 2020 til 69 i april i 2021, mens stigningen for Lolland-Falster er markant med 650 procent – i april 2020 gik to virksomheder konkurs, mens det i 2021 var 15.

Restaurations- og overnatningsbranchen er en af dem, der traditionelt er hårdt ramt af konkurser, og de har også været hårdt ramt af corona-nedlukningerne. Alligevel var der i april færre konkurser sammenlignet med måneden for et år siden – et fald på 22 procent fra 64 konkurser til 50 er status for branchen.

Del på sociale medier