Siden 2018 er 113 borgere i kommunen blevet opkvalificeret via voksenlærlingeordningen

”I Hedensted kommune vil vi gerne have, at flere bliver faglærte. Det er en del af de beskæftigelsespolitiske målsætninger, at vi får opkvalificeret flere af kommunens borgere, og at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. Ordningen understøtter forståelsen om ”livslang læring”, hvor vi ved, at arbejdsmarkedet udvikler sig hurtigere og hurtigere samtidig med, at flere unge har brug for længere tid til at finde ud af, hvad de gerne vil i livet” – siger Mette Juhl, formand for Udvalget for Beskæftigelse

Mulighederne for støtte til voksenlærlinge er blevet ændret fra august 2020, og det har betydet en stor stigning i antallet af voksenlærlinge i perioden 2018 til april 2021:

2018 – 20 voksenlærlinge

2019 – 31 voksenlærlinge

2020 – 38 voksenlærlinge

2021 – 24 voksenlærlinge (i perioden januar 2021 til 15. april 2021).

Støtte til voksenlærlinge kan gives til arbejdsgivere, der ansætter lærlinge over 25 år, som enten er ufaglærte, eller har en forældet uddannelse.

”Vi har oplevet en stigende interesse både fra virksomheder og ledige eller ansatte, som ønsker at blive faglærte. Det hænger naturligt sammen med den større efterspørgsel, der er på faglært arbejdskraft og de forbedrede støttemuligheder, der er for virksomheder eller offentlige arbejdspladser, som ansætter voksenlærlinge” – siger Mette Juhl.

Et samarbejde mellem FOA, Jobcenter Hedensted, Sundhedsskolen og Social Omsorg i Hedensted Kommune har betydet, at vi inden for social og sundhedsområdet har fået gang i voksenlærlingeordningen. Der er etableret 7 ordninger, og 2 er på vej. Lone Dybdal fra FOA i Horsens siger: ”Vi er rigtig glade for ordningen og samarbejdet omkring uddannelse af Social- og sundhedspersonale. Flere af vore medlemmer har arbejdet i faget nogle år og har via ordningen nu mulighed for at tage uddannelsen uden at skulle starte uddannelsesperioden på SU”.

Fakta om voksenlærlingeordningen:

I voksenlærlingeordningen er der overordnet fire målgrupper:

  • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mere end 3 måneders ledighed (midlertidigt forsøg frem til 31. december 2021). Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.
  • Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse (midlertidigt forsøg frem til 31. december 2021). Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.

 

Del på sociale medier