Lystrup Svømning får et tiltrængt løft i fremtiden, når det gamle svømmeanlæg bliver udbygget og moderniseret med nye innovative løsninger, der skal imødekomme den store foreningsaktivitet. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 6,5 mio. kr.

I fremtiden får både babysvømmere, børn, unge, voksne og ældre helt nye muligheder for at udfolde sig i det våde element, når svømmehallen i Lystrup bliver udvidet og moderniseret med innovative og specialdesignede løsninger til leg, fysisk træning og kropslige oplevelser.

Lystrup Svømning har i mange år arbejdet for stærke og nytænkende foreningstilbud for både børn og voksne, men er presset på optag af flere medlemmer og mangler kapacitet og funktioner i det nuværende anlæg for fortsat at kunne udvikle aktiviteterne og tiltrække nye målgrupper.

Med 115 ugentlige hold og mere end 4.500 medlemmer er Lystrup Svømning en af Danmarks største svømmeklubber. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 6,5 millioner kroner.

Foto: LOA
Flere brugere og mere mulighed for aktivitet
Projektet bliver et bud på, hvordan man med foreningsaktiviteten som omdrejningspunkt kan sikre bedre udnyttelse, drift og mangfoldighed i de indendørs vandsportsfaciliteter. En af udfordringerne med det nuværende svømmeanlæg er, at de ikke kan afholde mere end én aktivitet ad gangen i bassinerne. De nye bassiner bliver derfor flerfunktionelle med mulighed for at adaptere til forskellige aktiviteter og brugere.

Anlæggets spændvidde af aktiviteter er stor – der bliver plads til træning på kanten, udstrækning og socialt ophold, og de eksisterende 25-meter bassiner kan bruges til både boldspil, aquafitness og større træningshold. Med de nye rammer vil der også være mulighed for TRI, vandpolo, vanddisco og livredning for børn.

Jakob Færch, udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden siger om projektet:
”Projektet matcher Lokale og Anlægsfondens indsats for at modernisere eksisterende danske svømmeanlæg og vores forsøg på at udvikle nye og attraktive aktiviteter i vandmiljøet. De design- og driftsmæssige muligheder bliver udfordret i det her projekt, og det er et spændende bud på at skabe markant nye vandaktivitetstilbud i de danske svømme- og vandsportsforeninger både i og på kanten af basinnet.”

Camilla Jørgensen, formand for Lystrup Svømning siger om projektet
”Jeg er både overvældet og beæret over, at LOA imødekommer og støtter ”Lystrup Vandaktivitetshus”. Det er for os en blåstempling af Lystrup Svømnings forenings- og udviklingskultur, hvor vi værdsætter kontinuerligt at udvikle svømme- og aktivitetstilbud til børn såvel som voksne. Jeg er stolt af at være foreningsleder for en svømmeklub, som kan og tør udfordre svømmehallens og vandets muligheder for afvekslende og inspirerende svømme- og aktivitetstilbud”

Om projektet
Projekter består af en tilbygning af stueetagen på 1.186 m2 en ny førstesal på 132 m2 og udendørs ankomstområde på 1.600 m2. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 6,5 mio. kr. ud af en samlet projektsum på 33,6 mio. kr. Egenfinansiering udgør 4,5 mio. kr., et kommunalt tilskud 2,7 mio. kr. og anden finansiering 15 mio. kr.

Del på sociale medier