BNP og antallet af arbejdspladser er vokset mere end i resten af landet, og samtidig er indkomsten per indbygger nu den 4. højeste i Østjylland, fremgår det af ny rapport fra Business Region Aar-hus.
I 2018 nåede antallet af arbejdspladser i private virksomheder i Heden-sted Kommune op på godt 21.200, hvilket er en vækst på 4,6 pct. på bare to år. Selv om kommunen især har sine erhvervsmæssige styrke-positioner inden for industri, transport, landbrug og bygge- og anlæg, så er det møbel- og beklædningsbrancherne, der har kunnet notere sig for den største vækst. Her er beskæftigelsen de seneste par år steget med hele 20 pct., så der nu er 1.500 beskæftigede på området.
82 pct. af de 16-64 årige i kommunen er erhvervsaktive, og kommunen har en erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens, der konsekvent har ligget højere end niveauet i resten af landet, hvor tallet til sammenligning lig-ger på 77,1 pct. Den høje beskæftigelse kan også aflæses i indkomstni-veauet, hvor den gennemsnitlige borger i kommunen i 2018 havde en indtægt på 325.454 kr. Det er den 4. højeste i Østjylland og flugter med landsgennemsnittet.
14,2 pct. – eller ca. hver 7. – af kommunens virksomheder eksporterer til udlandet – hvilket er den næsthøjeste andel i Østjylland – og 25 pct. af omsætningen stammer fra eksport.
Disse og mange andre positive tal og tendenser står at læse i en netop udgivet rapport, ”Frekvens”, fra Business Region Aarhus, der er det største vækstområde uden for hovedstaden. Business Region Aarhus har udgivet en rapport for hver enkelt af de 12 medlemskommuner, hvor man primært tager temperaturen på erhvervslivets styrkepositioner og potentiale for vækst.
Af Hedensted-udgaven fremgår det også, at antallet af indpendlere til kommunen i fem-års perioden 2013-2018 er steget med 25 pct., mens pendlingen ud af kommunen i samme periode er steget med 11 pct.
Det fremgår også, at 45,7 pct. af de 25-64 årige har en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket er det næsthøjeste niveau blandt kommunerne i Business Region Aarhus.
Borgmester Kasper Glyngø, der fra årsskiftet tiltrådte som ny formand for Business Region Aarhus, glæder sig over de mange positive tenden-ser i både økonomi og beskæftigelse i kommunen og ser et fortsat stort potentiale for vækst i Business Region Aarhus-samarbejdet.
”Bæredygtig vækst skaber nye virksomheder, arbejdspladser og bidra-ger til et godt liv for alle. Vi har fingeren på pulsen, når det kommer til at tiltrække investeringer og gøre byregionen attraktiv. De østjyske kommuner er allerede gode til i fællesskab at udvikle løsninger, der gør det nemmere at tiltrække arbejdskraft. I Business Region Aarhus vil vi holde momentum. For at kunne kalde os en international anerkendt vækstregion og en attraktiv karrieredestination er vi i Østjylland nødt til at dele størrelse, styrker og tiltrækningskraft med hinanden,” siger han.

For mere information:
Kasper Glyngø, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 2924 4174.

Del på sociale medier