Etageejendomme tester fælles sortering af genanvendeligt affald, skriver Hedensted Kommune i en pressemeddelelse.

Pilotprojektet dækker 48 husstande på Petersmindevej 1-9B i Juelsminde.

Beboerne på Petersmindevej 1-9B får fra 29. marts 2019 mulighed for at kildesortere madaffald, papir/pap og MGP (metal, glas og hård plast) ved deres hjem i fælles, nedgravede beholdere.

På den måde slipper beboerne for at køre på genbrugsstationen med blandt andet deres plastemballage og konservesdåser i metal. Samtidig bliver beboerne, sammen med deltagerne i to lignende projekter, foregangsmænd i sorteringen af madaffald.

Det sker, for at Hedensted Kommune kan få erfaringer fra forskellige boformer til arbejdet med affaldsplanen, hvor det netop skal besluttes, hvordan kommunens borgere for fremtiden skal sortere deres madaffald. At madaffald kildesorteres og dermed ikke forbrændes sammen med restaffaldet er nemlig et krav fra EU fra 2023.

Projektet udføres i samarbejde med boligforeningen Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab.

Del på sociale medier