Sammen med Dansk Byggeri skruer Hedensted Kommune op for ambitionerne for at sikre unge til byggebranchen. Både nu og i fremtiden mangler der struktører, tømrere, murere, malere og flere andre fagekspertiser.

Allerede i dag er Hedensted blandt de kommuner, der lever op til 2020-målet om at 25% af de unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse.

En ny partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri og Hedensted Kommune styrker nu indsatserne yderligere. Der skal især arbejdes med at få flere på de tekniske erhvervsuddannelser, primært indenfor håndværk, hvor efterspørgslen på faglært arbejdskraft er høj og forventes at stige yderligere.

Aftalen har fem fokusområder:
1. Lokale erhvervsforeninger i tættere skole-erhvervssamarbejde.
2. Pædagogiske tiltag, der understøtter ”den åbne skole”.
3. Tilbud til unge med praktiske talenter, hvor prestige, begejstring og faglig stolthed fremhæves
4. Digitale kompetencer
5. Faglært uddannelse til ledige eller voksne uden uddannelse

”Vi har arbejdet sammen på området de seneste år, men med aftalen prioriterer vi en række konkrete indsatser. For eksempel at få byggeri ind i undervisningen ved at følge et byggeri fra tegning til bygning, herunder naturligvis besøg på byggepladsen”, udtaler Jens Arne Pedersen, Formand Dansk Byggeri Horsens.

I aftalen er der også forslag om udvikle det nye valgfag i folkeskolen kaldet ”Håndværk og design” med praksisuger for skoleelever sammen med lokale håndværkere. Der skal også fokus på den nye FGU-uddannelse, der er en form for forberedende grunduddannelse, og som får en afdeling i Hedensted.

Andre indsatser handler om at øge stoltheden ved at arbejde med praktiske fag. Eksempelvis inviteres de 25 unge, som i forbindelse med det årlige HOP-IN arrangement blev kåret som praktikertalenter nu til et ”eksklusivt” forløb kaldet Iværksætterfabrikken, hvor de kan arbejde med deres egne idéer til produkter.

”Selvom det går godt i Hedensted Kommune, vil vi gerne gøre endnu flere elever interesserede i håndværksfagene. Partnerskabsaftalen kan medvirke til, at også de bogligt dygtige elever med praktiske evner bliver bevidste om mulighederne med en erhvervsuddannelse”, fortæller Borgmester Kasper Glyngø, der har underskrevet partnerskabsaftalen på vegne af Hedensted Kommune.

Den nye partnerskabsaftale skal gælde i tre år frem til udgangen af 2021.

Del på sociale medier