Få en SOSU-uddannelse på fuld løn
Hedensted Kommune har udviklet et projekt målrettet herboende udenlandske borgere, der får en løn på 21.200 kr. pr. måned under hele forløbet.
Hedensted Kommune oplever som flere andre af landets kommuner store udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt mange medarbejdere inden for ældre- og sundhedsområdet. Det betyder, at der nu og i fremtiden mangler hænder til at yde omsorg og pleje for de ældste borgere.
Der er mangel på især faglært SOSU-personale, og derfor går Hedensted Kommune nu i samarbejde med Horsens Kommune nye veje i bestræbelsen på at rekruttere flere SOSU-elever, som man tilbyder fuld løn under intro-kurset og hele det efterfølgende uddannelsesforløb med indlagte praktikophold.
Tilbuddet er primært målrettet herboende udenlandske borgere med dansk som andetsprog. Det kan være kvinder, der ikke er i arbejde, eller som modtager offentlig forsørgelse. Kvinder som gerne vil arbejde og være rollemodel for deres børn og som typisk har tilknytning til Danmark gennem partnerens job. Potentielt kan der også være tale om partnere i Polen og de baltiske lande, hvis ægtefæller eller kærester arbejder i lokale virksomheder. I Varde Kommune har man haft rigtig gode resultater med et lignende forløb, hvor sprogundervisning kombineres med kulturel forståelse af det danske plejeområde og en god mentorordning.
Initiativet og udviklingen af projektet er sket i Hedensted Kommune, der har inviteret Horsens Kommune med. Andre samarbejdspartnere i projektet er lokale virksomheder, SOSU-Skolen, Sprogcenter Midt og FOA. I første omgang optages 12 personer på kurset i år, men det er forventet, at projektet gentages næste år.
”Uddannet personale skaber stabilitet i driften og trivsel på arbejdspladserne. Og med en højere faglighed følger også højere kvalitet i den sundhed og omsorg, vi kan tilbyde vores borgere. Jeg tror, at projektet også vil medvirke til at skabe ”den gode historie”, som kan danne grundlag for kommende rekruttering. For den enkelte deltager betyder uddannelse, at de bliver integreret i det danske samfund, at de får mulighed for at forsørge deres familie og mulighed for at skabe sig en fremtid i Danmark,” siger Hans Kristian Skibby, form. Udvalget for Social Omsorg.
”Social- og sundhedsområdet er et vigtigt indsatsområde for os, og derfor er det vigtigt, at vi både gør det attraktivt at søge ind i faget men også gør, hvad vi kan, for at fastholde og opkvalificere de nuværende medarbejdere. Vi er som kommune nødt til at tænke ud af boksen, og det synes jeg, at det her projekt er udtryk for. Det er en stor og vigtig opgave, vi står over for og jeg ser derfor frem til samarbejdet med Horsens Kommune og de andre involverede partnere i projektet,” siger borgmester Ole Vind.
Vil man vide mere om job- og uddannelsesmuligheder inden for SOSU-området, er man meget velkommen til at ringe på JOB HOS OS i Hedensted Kommune på tlf. 61 61 19 61.
For mere information:
Hans Kristian Skibby, Form. Udvalget for Social Omsorg, tlf.: 2365 9904
Anette Risum-Hansen, uddannelseskonsulent, tlf.: 6161 1961.

Del på sociale medier