Ny vejleder for brugere og pårørende

Fra august kan brugere og pårørende på voksenhandicap- og seniorområdet få
hjælp til finde rundt i det kommunale system.

En vejleder indenfor det område, der kaldes Social Omsorg, kan fremover
hjælpe med at finde rundt i regler eller forstå en afgørelse. Man kan også
blive guidet videre, hvis man er usikker på, hvem man skal kontakte for at
komme videre med sin sag, eller hvis man vil klage.

Formand for Udvalget for Social Omsorg, Allan Petersen, fortæller følgende
om formålet:

”Det er borgervejlederens opgave at være en god og tryg samarbejdspartner
for de, der har brug for det. Det kan være svært at finde rundt i det
kommunale system og forstå de informationer og breve, man modtager. Derfor
har vi besluttet at udpege en borger- og pårørendevejleder, som kan give
mere tryghed og afklaring”.

Både brugere og pårørende er velkomne til at kontakte vejlederen, som kan
kontaktes via e-mail eller via telefon på tirsdage og torsdage. Hvis man
har brug for en personlig samtale, skal det aftales på forhånd.

Tilbuddet er gratis og målrettet brugere og pårørende, som har tilknytning
til det område, som Hedensted Kommune kalder Social Omsorg. Det omfatter
voksenhandicap- og seniorområdet, hvilket vil sige §85-støtte i eget hjem,
bofællesskaber, plejehjem, hjælpemidler, rehabilitering, hjemmepleje,
sygepleje og genoptræning.

Det er ikke borgervejlederens opgave at lave sagsbehandling eller behandle
klager. Vejlederen vurderer heller ikke det faglige indhold i en afgørelse
og træffer ikke beslutninger for borgeren. Vejlederen fungerer alene som
vejleder og som bindeled til Social Omsorg.

Den kommende borgervejleder hedder Michael Islin Bendixen, og han er godt
bekendt med området Social Omsorg:

”Jeg har været ansat på området en del år, og ser frem til at bruge min
viden til at at hjælpe og understøtte borgerne, så de får en god
oplevelse, når de er i kontakt med os i Social Omsorg”.

Når tilbuddet starter op til august vil man kunne læse mere på Hedensted
Kommunes hjemmeside.

For mere information:

Allan Petersen, tlf. 24961371
Michael Islin Bendixen, kommende borgervejleder, 79755817

 

 

Del på sociale medier