På trods af et meget vanskeligt udgangspunkt lykkedes det mandag aften Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Venstre at lande en budgetaftale for 2023 i Hedensted Kommune. Aftalen indeholder en række besparelser og en skattestigning på knap 10 mio. kr., men sikrer samtidig mulighed for fortsatte investeringer i vækst og dermed en bæredygtig økonomisk udvikling i de kommende år.
Budgetaftalen bærer præg af, at Hedensted Kommune her og nu står i en meget vanskelig økonomisk situation. Det er især udligningsreformen og en stram økonomiaftale med regeringen, der har nødvendiggjort hårde prioriteringer.
En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens økonomisk strategi har derfor kun været mulig på baggrund af mange og betydelige besparelser på først og fremmest driftsvirksomheden med over 47,9 mio. kr. i 2023, hvor forligspartierne har prioriteret at fastholde den absolutte kernevelfærd, samt en reduktion af anlægsrammen med 20 mio. kr. i 2023.
Forligspartierne udnytter endvidere muligheden for at hæve kommuneskatten uden sanktioner med 0,1 %, som vil give et årligt mer-provenu på knap 10 mio. kr.
Samtidig oplever Hedensted Kommune en rekordstor vækst i indbyggertallet og en gunstig udvikling på erhvervsområdet. Parterne er enige om, at det bliver afgørende at fastholde den udvikling fremadrettet, da det er fremtidens velfærd og de udfordringer, som kommunen også står overfor med bl.a. den grønne omstilling. Derfor er parterne enige om at sikre, at der fortsat kan investeres målrettet i kommunens udvikling, fx i udvikling af nye bolig- og erhvervsområder. I budgetaftalen prioriterer parterne derfor mindst 70 mio. kr. til anlæg årligt.
Forligspartierne har i budgettet desuden afsat penge til den demografiske udvikling, hvor Læringsområdet har fået tilført 13,5 mio. kr. og Social omsorg 2,5 mio. kr. til at sikre velfærdsydelser til det stigende antal borgere.
Som afsæt for budgettet er der gennemført en inddragende proces, og de over 500 høringssvar og dialogerne i processen med borgere, virksomheder og ansatte har udgjort et vigtigt kvalificerende, demokratisk grundlag for parterne.
– Det har været en meget vanskelig budgetproces, og vi kommer ikke uden om en række besparelser, der kommer til at gøre ondt. Men jeg glæder mig over, at vi har undgået at gå på kompromis med vores decentrale struktur og vores mange lokalsamfund, ligesom det er lykkedes at imødegå den demografiske udvikling og blandt andet at sikre tiltrækkelig kapacitet i vores børnehaver. Med budgetaftalen tager vi også et skridt i retning af en robust økonomi i de kommende år. Det vil jeg godt rose partierne bag aftalen for at tage medansvar for, for det betyder, at vi får arbejdsro til at fokusere på udvikling og vækst i hele kommunen fremadrettet, forklarer borgmester Ole Vind.

Forligsparterne udtaler om budgettet:
” I et år med massive besparelser er vi glade for, at det er lykkedes at bevare den nuværende skolestruktur og at friholde både små og store skoler for besparelser”, siger Merete Skovgaard (V).

”Dansk Folkeparti glæder sig over, at det lykkedes at friholde ældreområdet for de fleste af de spareforslag, der var lagt frem. Derudover kan også de fleste anlægsprojekter gennemføres stort set som planlagt”, siger Ove Kjærskov Nielsen (O).

”Konservative folkeparti er glad for at være med i det første budget som nye i kommunalbestyrelsen. Vi er meget tilfredse med at der trods meget store besparelser stadig er tænkt på de ældre med bevarelse af demensaflaster og aktiviteter på plejehjem. Der skabes ekstra mulighed til bekæmpelse af ensomheden og vi bevarer tværgående samtaler med de unge. Mobilitetsplan tages op til fornyet drøftelse og en ny elladestanderplan samt en grundig gennemgang af kommunens lejemål og herunder samling af administrative funktioner på færre adresser. Det grønne består i naturpuljen, som forsætter også i 2023, siger Lars Jensen (C).

”Nye borgerlige er tilfreds med dette års budget, vi sørger for at dette budget ikke går udover småbørnsfamilierne på nogle områder. Vi er garant for, at der ikke bliver besparelser på feriepasning og reduceret åbningstid i børnehaver og vuggestuer, ligeledes er vi garant for, at det kommunale tilskud på madordning forsættes. I forhold til anlæg har vi fået et lyskryds ind i budgettet, som skal være i Løsning Sneppevej/ Lundagervej, et kryds der i forvejen er registreret på trafiksikkerhedsplanen. Til sidst, men ikke mindst kan vi hejse flaget for psykiatri-aftentelefonen”, siger Rune Mikkelsen (D).

“Jeg er fuldt ud klar over, at det her budget kommer til at gøre ondt på helt grundlæggende velfærd. I forhold til den bundne opgave vi stod overfor, er jeg særligt glad for, at kommunalbestyrelsen går foran med besparelser på det politiske budget. Desuden har vi formået at tilbagerulle den såkaldte “grønthøster”, sådan at vi i det mindste har taget politisk stilling til besparelserne. I SF er vi glad for at skatten bliver sat op, og kan bidrage på indtægtssiden til en robust kommune i fremtiden. Derudover har vi sat fokus på Compas i årene frem, som fortsat skal være vores grønne flagskib i kommunen”, siger Mads-Peder Winther Søby (F).

”Danmarksdemokraterne er tilfredse med budgettet og særligt, at ældreområdet undgik store besparelser. Desuden glæder vi os over, at det lykkedes at få afsat midler til fremtidig vedligeholdelse af vore skoler”, siger Hans Kristian Skibby (Æ).