Hedensted Kommune har fået nyt vinterregulativ. Se hvilke ændringer det medfører.

Udvalget for Teknik og Miljø har på baggrund af budget 2023 vedtaget, at der skal spares kr. 800.000 på vintertjenesten i Hedensted Kommune. Som en konsekvens af besparelserne er det nye vinterregulativ for 2023-2027 trådt i kraft.

Kommunens veje er inddelt i forskellige vintervejklasser. Inddelingen i vintervejklasser fremgår af vinterregulativet.

Det nye regulativ har betydet en reduktion af vintervejklasse 1 og 2 ruter med 18 km, som så er nedklassificeret til vintervej klasse 3, og at vintervejklasse 3 vej, er reduceret med ca. 141 km. Hedensted Kommune har på den baggrund reduceret antallet af vinterruter på tværs af kommunen fra 12 ruter til 9 ruter. Ruterne er blevet lidt længere og fremover er der kun 2 ruter på klasse 1+2 veje som saltes og sneryddes præventivt.

De øvrige 7 ruter på vintervejklasse 3 kaldes ud når vores vintervagter har konstateret glatføre. For at vores vintervagter får bedre data, til at forudse glatte veje, har Hedensted Kommune monteret 10 nye målestationer.

Du kan følge med i, hvor vores saltspreder er på vintervejklasse 1-3 og se vejrdata på Vejdirektoratets trafikkort:

Vejdirektoratets trafikkort

En anden stor ændring er, at der på veje i vintervejklasse 3 fremover ikke glatførebekæmpes fra lørdage kl. 12, frem til den følgende mandag, undtagen ved helt særlige vejrsituationer. Det samme gælder på særlige helligdage, såsom juledage,nytår og påskedage. På skolestier og cykelstier langs de store veje, bekæmpes glatføre og snefald ikke før natten til den følgende mandag.

Hedensted Kommunes beredskabsperiode vil fremover være fra 1 november til 31 marts.

Hedensted Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ

Kilde

Foto: ABW
Del på sociale medier