1000 timers data fra behandling af patienter med COVID-19 er nu analyseret. Studiet viser, at automatisk iltbehandling meget hurtigt kan stabilisere COVID-19-patienter.

Covid patient iltes, foto: Innovationsfonden

Patienter med COVID-19 lider ofte af alvorlige luftvejsinfektioner, der kan medføre vejrtrækningsbesvær og behov for iltbehandling.

Hvidovre Hospital har analyseret 1000 timers data fra patienter indlagt med COVID-19 og hypoxisk respirationssvigt, og blev behandlet med automatisk titreret ilt ved hjælp af O2matic. Resultaterne er netop publiceret i European Clinical Respiratory Journal.

Studiet bekræfter endnu en gang, at automatisk ilttitrering kan holde iltmætningen i blodet på det ønskede niveau i 83% af tiden, hvilket er på højde med de tidligere studier af patienter med KOL.

Derudover var iltmætningen indenfor et målinterval på +/- 2 procent i 94 % af tiden. Manuelt administreret iltbehandling opnår typisk kun det ønskede niveau i 50 % af tiden.

Stor effekt for både patienter og sundhedspersonale
Analysen viser også, at COVID-19 patienter har behov for mindst to signifikante justeringer af iltflow i timen, for at holde iltmætningen på det ønskede niveau.

Et COVID-19 afsnit med 20 patienter kræver mindst 960 besøg om dagen, for at måle og justere iltflowet manuelt, og hver gang skal sundhedspersonalet skifte værnemidler.

– Risikoen for alvorlig desaturation (akut fald i iltmætning) hos patienter, er reduceret markant ved brug af O2matic i sammenligning med konventionelle løsninger. Dette bekræfter tidligere forskningsartikler på området. Derudover synes arbejdsbyrden for afdelingens sygeplejersker at være meget reduceret, siger Jens-Ulrik Stæhr Jensen, der er forskningsansvarlig overlæge ved Lungemedicinsk afdeling på Herlev-Gentofte Hospital.

Effektiv og automatisk iltmætning
Et andet vigtigt fund var, at 60% af patienterne blev stabiliserede og opnåede den ønskede iltmætning under et minut efter påbegyndelsen af den automatiske ilttitrering, og efter 6 timer havde patienterne en iltmætning indenfor det ønskede niveau i 85% af tiden.

– Automatisk titrering af ilt til patienter indlagt med COVID-19 giver virkelig god mening, fordi disse patienter er ret ustabile på grund af deres behov for supplerende ilt, og ydermere er manuel titrering besværliggjort af isolations regimer. Studiet viser, at O2matic er en sikker og effektiv løsning på disse problemer, siger Ejvind Frausing Hansen, der er overlæge ved Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital og er førsteforfatter på studiet.

– Vi er stolte af at levere ny teknologi, der kan hjælpe patienter med luftvejsinfektioner og åndedrætsbesvær som eksempelvis COVID-19 og KOL og samtidig lette presset på de sundhedsprofessionelle, siger Farzad Saber, Chief Business Development Officer hos O2matic.

Udviklingen af iltrobotten og COVID-19 studiet, der vil gavne patienter med COVID-19, er støttet af Innovationsfonden. Tidligere i år vandt O2matic Innovationsfondens hovedpris, Grand Solutions Prisen 2020, ved fondens årlige forskningsprisoverrækkelse.

Link til studiet:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20018525.2020.1833695

 

 

Del på sociale medier