Sommerhusbeboerne i As Hedegård ved Juelsminde kan fredag d. 8. februar holde rejsegilde for deres fælles affaldsstation, der blandt andet giver dem mulighed for at kildesortere madaffald – som nogle af de første i Hedensted Kommune.

Sommerhusejerne i As Hedegård er indgået i et samarbejde med Hedensted Kommune om et projekt, hvor de som nogle af de første i kommunen afprøver kildesortering af madaffald, MGP (metal, glas, hård plast), pap/papir og restaffald. Affaldssorteringen foregår ved en fælles, nedgravet affaldsstation i gåafstand fra sommerhusene.

Foto: ABW

Ordningen er blevet taget godt imod af sommerhusejerne, som dels ser frem til at komme i gang med affaldssorteringen og dels glæder sig over, at deres hække ikke længere skal lide under renovationsbilers kørsel på de smalle grusstier.

Formålet med den nye affaldsstation er at afprøve kildesortering af forskellige typer affald i de forskellige boformer, der er i Hedensted Kommune. Kommunen vil bruge erfaringerne herfra i arbejdet med den kommende affaldsplan, der skal være klar i 2020. Udover at afprøve ordningen i sommerhusområdet, arbejdes der på lignende projekter i etageejendomme på Petersmindevej i Juelsminde, samt i det nyetablerede område med rækkehuse på Dyreskuepladsen i nærheden. Det forventes, at de kommer i gang i løbet af foråret.

Opstarten på affaldsordningen i As Hedegård bliver fredag d. 8. februar fejret med en pølsevogn ved affaldssorteringsstationen ved indkørslen til As Hedegård. Her vil formanden for Udvalget for Teknik, Lene Tingleff, sige et par ord, mens sommerhusejere og andre nysgerrige får mulighed for at stille spørgsmål vedrørende den nye sortering i området.

Del på sociale medier