Nu kan borgere i Horsens, Vejle og Hedensted stemme til NRGi’s repræsentantskabsvalg

Andelshavere i Horsens, Vejle og Hedensted kommuner kan nu stemme kandidater ind i repræsentantskabet for NRGi koncernen. Valget handler ikke blot om indflydelse på forretningen NRGi, men også om at bidrage til en grønnere fremtid, lyder det fra formanden Jens Myrup Pedersen.

De kommende uger har 37.000 andelshavere mulighed for at påvirke retningen for en af Danmarks største energikoncerner. NRGi afholder repræsentantskabsvalg, og nu sendes stemmesedlerne ud til andelshavere i fem valgdistrikter i de østjyske kommuner Horsens, Vejle og Hedensted.

De mange andelshavere kan fra den 25. januar 2022 med deres aktive deltagelse i valget være med til at vælge 26 kandidater ud af de i alt 100 repræsentanter, der får indflydelse på NRGi’s forretning og visioner. Samtidig varetager repræsentantskabet den vigtige opgave at udpege koncernens bestyrelse. Jens Myrup Pedersen, bestyrelsesformand for NRGi, opfordrer til, at mange vil engagere sig i valget.

”Vi håber naturligvis på en stor tilslutning til valget, så repræsentantskabet kommer til at repræsentere en så stor vælgerskare som muligt. NRGi arbejder for at skabe værdi for andelshaverne og for samfundet ved at generere et overskud, der gør os i stand til at investere i grønne løsninger og generelt give noget tilbage,” siger Jens Myrup Pedersen.

Arbejder for en grønnere fremtid

NRGi skaber værdi for samfundet gennem forretningsområder inden for energi, infrastruktur samt det byggede miljø – og ved fx at støtte bæredygtige projekter lokalt gennem Værdipuljen.

For NRGi er særligt arbejdet for at skabe en grønnere og mere bæredygtig udvikling helt centralt. For nyligt kunne NRGi offentliggøre, at virksomheden investerer i det A.P. Møller Holding-ejede Innargi A/S, hvis mission er at bringe geotermi i spil som kilde til varme i millioner af hjem – både i Danmark og i udlandet. I repræsentantskabet vil medlemmer få stor indflydelse på, hvordan koncernen bedst bidrager til at komme i mål med den grønne omstilling, fortæller adm. direktør i NRGi Jacob Vittrup.

”Med stærke kompetencer inden for energi, infrastruktur og det byggede miljø spiller NRGi en vigtig rolle i den grønne omstilling af Danmark og den nationale klimamålsætning om at reducere vores hjemlige CO2-udledning med 70 % i 2030. Det er en stor opgave, som kræver inddragelse og forankring blandt borgerne og i særdeleshed blandt engagerede andelshavere. Derfor er dette valg så vigtigt,” siger Jacob Vittrup.

Repræsentantskabsvalget er fra den 25. januar – 7. februar 2022, og der vil blive udsendt stemmesedler med brev og mail.

Om NRGi og repræsentantskabsvalget

NRGi er et andelsselskab med 225.000 andelshavere i Østjylland. Repræsentantskabet, som er NRGi’s øverste myndighed, består i alt af 100 repræsentanter, der gennem demokratisk dialog har medindflydelse på, hvordan selskabet udvikler sig. Godt 37.000 andelshavere har mulighed for at stemme til valget, der åbner d. 25. januar i fem ud af syv valgdistrikter. I de sidste to distrikter er der fredsvalg. Læs mere om valget på: www.nrgi.dk/valg

Del på sociale medier