Fra foråret 2021 bliver det endnu nemmere for borgere i Hedensted Kommune at være med til at sortere og være en del af den grønne omstilling. Onsdag den 28. oktober vedtog byrådet i Hedensted Kommune den nye affaldsplan.

Affald, foto: Byportalerne

Den nye affaldsplan indeholder temaer for hele affaldsområdet frem til 2032. På det tidspunkt skal Hedensted Kommune som alle andre danske kommuner sende mindst 60% af husholdningsaffaldet til genbrug. Enkelte borgere skal sortere affald i ti forskellige typer affald tæt på deres bolig. Det mest markante fokus i den nye affaldsplan er derfor en ny ordning med nye beholdere, som kommer ud til borgerne allerede i foråret.

– Jeg glæder mig rigtigt meget over, at vi nu har vedtaget affaldsplanen. Vi har siden sommeren 2019 gjort et stort og grundigt forarbejde, så vi kommer til at sende mere affald til genanvendelse og mindre affald til forbrænding. Det er vigtigt for miljøet og CO2 belastningen. Det er vigtigt, at vi får ressourcerne ud af affaldet, og vi mærker, at der er sket en holdningsændring. Mange vil gerne sortere, og flere har spurgt, hvornår vi skal i gang, siger Lene Tingleff, der er formand for Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune.

Sortering tæt på boligen

Ti forskellige affaldstyper lyder af meget, men det er vigtigt at slå fast, at det ikke betyder ti nye beholdere til hver borger. Hvor fællesløsninger kan være oplagte i etagebyggerier og boligforeninger, vil borgere, der bor i villa eller rækkehus, få en rød miljøboks og to beholdere opdelt med rum til det sorterede affald. I et af rummene må man fx lægge både metal, hårdt og blødt plast samt den nye affaldstype mad- og drikkekartoner. En oplagt tanke vil være, at affaldet så bliver blandet sammen. Også her er det vigtig at få fakta bordet. Når affaldet kommer ud på anlæggene, bliver det adskilt.

Nu er al forberedelse ved at falde på plads. Byrådet har godkendt affaldsplanen, og kontrakten med renovatøren er underskrevet. Samtidig er der arbejdet på en plan for kommunikationen. Det er vigtigt, at vi får informeret og guidet borgere, så de får en god start, når de skal i gang med at sortere mere, lyder det fra Steen Christensen, der er næstformand for Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune.

 Borgerne er hørt

For at sikre at kommunikationen tager udgangspunkt i borgernes hverdag, havde Hedensted Kommune i september inviteret medlemmer af lokalrådene til en workshop. På grund af corona er der i stedet gennemført en række gode samtaler med medlemmer af lokalrådene. Her er der kommet gode input til kommunikationen. Noget af det, der især bliver fremhævet, er den gode guide til, hvordan man sorterer.

Hold øje med e-boks

Som mange allerede har hørt gennem medierne, vil affaldsgebyret, der bliver sendt ud til alle borgere i november, være højere end sidste år. Det skyldes både indkøb af nye beholdere, afhentning af flere typer affald – men også, at udgifterne i forbindelse med det høje serviceniveau, transport og behandling af affald fra genbrugsstationerne er steget de sidste år. Og netop på genbrugsstationerne vil der løbende ske en udvikling, fordi de fortsat er vigtige, og en stor del af det genanvendelige affald vil fortsat komme herfra.

Det er naturligt, at alt det nye giver anledning til en række spørgsmål. Når borgerne modtager brev i e-boks med affaldsgebyret i løbet af november, vil de derfor også modtage en ’FAQ’, hvor der er svar på en række spørgsmål, slutter Lene Tingleff.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Morten Christensen på tlf. 79755656

 

Del på sociale medier