Budgetterne på børnehaver, plejecentre og daghjem øges med 5 mio. kr., fortæller Hedensted Kommune i en pressemeddelelse.

Da Forligspartierne (V, A, DF og SF) aftalte kommunens budget for 2017 gav de hinanden håndslag på, at der skulle arbejdes med afbureaukratisering i hele den kommunale organisation. Det skulle give en økonomisk gevinst på 10 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. skulle gå målrettet til borgernær velfærd.

Pengene er nu fundet, og de 5 mio. kr. går direkte til mere tid med børnene i børnehaverne og de ældre på plejecentrene. Pengene fordeles ligeligt mellem de to områder.

”Det er ikke en nem opgave, men når forligspartierne har sat borgernær velfærd højt på dagsordenen betyder det, at alle vores dygtige medarbejdere – og vi som politikere – arbejder i den retning og dagligt er opmærksom på, hvordan tiden bruges. Altså: Hvad kan vi undgå af procedurer og bureaukrati, og hvordan har vi alle hele tiden borgernær
velfærd som målet”, siger Kirsten Terkilsen.

De 10 mio. kr. er primært fundet på ledelse og administration. Ved at se på procedurer, indberetninger og mødestrukturer, forenkles det daglige arbejde, så tiden i stedet kan bruges hos børnene og de ældre.

Der er eksempelvis ændret på måden at arbejde med læreplaner, tværfaglige møder og registreringer. Derudover sker der mere direkte dialog med borgerne, og på den måde mindskes behovet for planlægning og ledelse. I forhold til beskæftigelse satses der i endnu højere grad på, at virksomhederne er de centrale spillere, når folk skal i job. Derfor kan man skrue ned for den kommunale aktivering og op for det tætte samarbejdet med borgere og virksomheder.

Forligspartierne bag budgetaftalen ser frem til, at der bliver endnu mere tid og nærvær til børn og ældre:

”Det er svært at være uenig i ambitionen om at bruge mere tid sammen med de borgere, som har brug for det, og mindre tid på bureaukrati. Nu har vi sat handling bag ordene, og det glæder vi os naturligvis over”, lyder det samstemmende fra forligspartierne.

Fordelingen drøftes og besluttes endeligt i Byrådet i marts måned.

Del på sociale medier