Kultur-fyrtårn ved jernbanen skal skabe sammenhængende bymidte i Hedensted
Udvalget for Vækst og Klima gav mandag grønt lys til det videre arbejde med et kulturelt fyrtårns-projekt og samlingspunkt
En sammenhængende bymidte i Hedensted har længe stået højt på både borgernes og politikernes ønskeseddel, og mandag blev der taget et stort skridt mod en realisering af det ambitiøse projekt.
Mandag gav Udvalget for Vækst og Klima grønt lys til, at der nu konkret kan arbejdes videre med et kulturelt fyrtårns-projekt og samlingspunkt ved banen i Hedensted. Et byggeri, som udover at samle mange aktører og funktioner under ét tag kan realiseres i kombination med eventuelt boligbyggeri.
Om der bygges kun på den ene eller begge sider af banen må bero på den videre proces. Det er for udvalget afgørende, at der ikke udelukkende bliver tale om et kommunalt byggeri, så i den fremadrettede proces vil der blive indledt dialog med potentielle private investorer og fonde om et samarbejde.
Kommunen går nu i gang med at finde en rådgiver som kan være med til at videreudvikle og styrke beslutningsgrundlaget, så en konkret opgavebeskrivelse kan forelægges udvalget på et møde 8. august.
”Vi bliver i Udvalget for Vækst og Klima styregruppe for projektet, men som i den hidtidige proces vil det videre arbejde med planerne ske i et tæt samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og kulturelle aktører. Vi glæder os til et fortsat tæt samarbejde om at realisere et projekt, som vil skabe den samlede identitet, som både byen og området har manglet,” siger Lars Poulsen, formand Udvalget for Vækst og Klima.
”Jeg er utrolig glad for, at vi nu får taget det her vigtige skridt hen imod at give Hedensted et midtbyforskønnende løft og samtidig får skabt en bymæssige sammenhæng. Ambitionsniveauet er højt og potentialet stort. Jeg håber, at vi i samarbejde med potentielle investorer og interessenter kan skabe et både spændende og innovativt fyrtårnsbyggeri,” siger borgmester Ole Vind.

For mere information:
Ole Vind, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 4074 7179
Lars Poulsen, form. Udvalget for Vækst og Klima, tlf.: 2496 1364

Del på sociale medier