En lang række skærpede krav og uvildigt, eksternt tilsyn skal sikre, at Hjarnø Havbrug fremover overholder gældende miljøgodkendelser og tilladelser. Det skriver Hedensted Kommune i en pressemeddelelse.

Et stort byrådsflertal i Hedensted Kommune har besluttet at sætte Hjarnø Havbrug under yderligere, skærpet tilsyn. En lang række nye krav til indrapportering til kommunen og ekstern tilsynsbistand – på virksomhedens regning – skal sikre, at de gældende vilkår for havbruget overholdes.

Med beslutningen vil byrådet blandt andet sikre, at alle relevante produktionsoplysninger opgøres, registreres og er tilgængelige for kommunen på en måde, som garanterer et effektivt tilsyn. Desuden forudsættes det, at havbruget inden udgangen af oktober påbegynder optagning af årets produktion af fiskeopdræt.

Byrådets beslutning er truffet på baggrund af et notat udarbejdet af advokat Mads Kobberø, Codex Advokater i Vejle. Af notatet fremgår det, at kommunens sanktion mod virksomheden skal stå i et rimeligt forhold til – det såkaldte proportionalitetsprincip – virksomhedens vedkendte overtrædelse af miljøgodkendelsen.

Fagfolk i kommunen har siden det seneste byrådsmøde modtaget nye opgørelser fra Hjarnø Havbrug, der underbygger virksomhedens tidligere oplysninger om, at produktion af muslinger og tang i det væsentlige kompenserer for udledningen af kvælstof.

”Der er tale om en kompliceret sag, hvor jeg mener, at byrådet har vist handlekraft og truffet den rigtige beslutning. Der hersker ingen tvivl om, at havbruget skal leve op til den gældende miljøgodkendelse, og det vil vi nu med alle til rådighed stående midler sikre os, at det gør. Det er af afgørende betydning for byrådet at sikre et rent havmiljø i kommunen, af hensyn til lystfiskere, badende og alle andre, der opholder sig ved og på vandet,” siger borgmester Kasper Glyngø.

Del på sociale medier