Hedensted stod lørdag op til grå himmel og regn, men da klokken blev 10, og alle partier var klar på Bytorvet, kom solen frem. Humøret var højt blandt de fremmødte politikere og alle, der lagde vejen forbi Bytorvet, fik en god snak.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og folketingsmedlem Naser Khader (C) lagde vejen forbi Hedensted til at snakke med kommende vælgere.

Alle partier var enige om, at der var et godt fremmøde af nysgerrige vælgere, der blev budt på kage, balloner, vindmøller, pølser og slik.

Hvis du endnu ikke ved, hvor du skal sætte dit kryds i morgen, er de 10 partier og nogle af deres mærkesager skitseret her:

Socialdemokratiet 
-Reel valgmulighed mellem dagpleje og vuggestue i hele kommunen.
-Flere uddannede voksne pr. barn i institutioner.
-To voksne når der er flere end 24 i klassen.
-Frihed og tillid til den enkelte skole og den enkelte lærer.
-Giv folkeskolen arbejdsro: Mindre test, mere almen dannelse.

Venstre 
-I forbindelse med vi gennemsnitlig lever længere, og vi bliver længere i eget hjem, bliver den procentdel, der kommer på vores plejehjem med demens, større og større. Der er derfor behov for en indsats på dette område, der kan give tryghed og et bedre liv for både den demente borger og pårørende.
-Skoler er fundamentet i den decentrale bosætningspolitik. Samtidig har undersøgelser vist, at skolernes størrelse ikke er afgørende for elevernes faglige niveau.
-For at gøre det muligt at unge uddannelsessøgende kan blive boende i lokalområdet, skal der gøres en ekstra indsats for at forbedre transportmulighederne.

SF
-Opgavevalg med borgerdeltagelse, borgerdrevne forslag, borgerbudgettering, mere indflydelse til lokalråd og brugerbestyrelser.
-Vi skal bevare pasningsmuligheder i alle vores lokalsamfund, og det gør vi bedst med flere dagplejere. Dagplejen er det gode, lokale pasningstilbud.
-Alle børn, uafhængig af baggrund, skal komme godt fra start, og folkeskolen skal være et sted, hvor ulighed mindskes.

Enhedslisten
-For mange borgere kommer i klemme i systemet, når de rammes af sygdom, nedslidning, sociale problemer eller arbejdsløshed. Enhedslisten foreslår, at der ansættes en uafhængig borgerrådgiver, der skal tilbyde borgerne gratis hjælp.
-Kommunens affalds- og genbrugsordning skal forbedres. Der er flere problemer med den nuværende. en ny skal være effektiv, og den skal være billigst for dem, der forurener mindst.
-Borgerne skal have mulighed for at få behandlet egne forslag i byrådet.
-Offentlig transport er andet end busser. Enhedslisten i Hedensted og i regionsrådet er imod Midttrafiks spareplan for lokalbusserne.

Radikale Venstre
-Inddragelse af borgerne fra idé til planlægning og handling skaber stærke lokalsamfund og gode rammer hverdagsliv med familie, arbejde og fritid. Målet er at styrke demokratiet ved at motivere til stor politisk interesse blandt borgerne. Gennemsigtighed er forudsætningen for forståelse, tillid og accept politiske beslutninger.
-Radikale Venstre vil arbejde for en Hedensted Kommune – med hovedbyen Hedensted, centerbyer Juelsminde, Løsning og Tørring og mange mindre landsbyer samt beboelser i det åbne land. Det Radikale Venstre vil understøtte rammerne for både store og små bysamfund og arbejde for sammenhængskraft på tværs – til gavn for hele kommunen.

DF
-Sikring af flere midler til ældre- og handicapområdet, så vi får området kompenseret for den demografiske udvikling, nemlig at når der bliver flere ældre, så skal der også flere midler til området.
-Kommunen skal udvikle sig borgernært og inddragende. Kommunale arbejdspladser skal fortsat være decentralt funderet.
-Sikring af at der ikke nedlægges flere dagplejestillinger, men derimod gerne konverteres tilbage fra vuggestuepladser til almindelige dagplejepladser, som er fleksible og relativt billige i drift og placeret decentralt i kommunens bysamfund.

Kristendemokraterne
-Særlig omsorg og tryghed for familien, handicappede, ældre, flygtninge, psykisk og fysisk syge.
-Byrådet ud til borgerne.
-Gennemsigtigt og åbent demokrati.
-Styrkelse af lokalrådene.

Konservative
-Vi vil have en ægte decentral kommune, hvor lokalsamfundene styrkes og lokalråd høres og inddrages.
-Vi vil have en samlet effektiv administration, i stedet for 12 “siloer” spredt rundt i kommunen; hvor tværfagligt samarbejde umuliggøres og transport til bl.a. møder koster mange spildte årsværk.
-En decentral borgerservice og flere “varme hænder”

Liberal Alliance
-Ordentlighed.
-Afbureaukratisering.
-Åbenhed.
-Økonomisk ansvarlighed.

Alternativet
Med Alternativet i Byrådet får du:
-Et parti, der ønsker mere demokrati, dialog og borgerinddragelse.
-Et parti, der vil arbejde for en grøn og bæredygtig omstilling af hele samfundet.
-Et parti, der ønsker mere økonomisk og social lighed.
-Et parti, der vil arbejde for et mere kreativt og opfindsomt Danmark.
-Et parti, der ønsker mere frihed og mindre bureaukrati, mere tillid og mindre kontrol.

Del på sociale medier