Indret haven til bier, andre insekter og din egen travle familie

Insekt- og fuglebestanden falder år for år. Men haveejere kan gøre en forskel ved at plante og dyrke haven på en mere insektvenlig måde. På den måde bliver der føde til insektædende fugle og smådyr, så vi får en større biodiversitet – og ikke mindst bliver vores afgrøder bestøvet og vi høster et godt udbytte. 

Onsdag den 13. oktober kommer havearkitekt Laila Sølager til Stouby skole og fortæller om hvordan haven kan indrettes, hvis vi vil have mere insekt- og fugleliv i haven. Gennem sit arbejde med at planlægge privathaver møder havearkitekten dagligt haveejere, der ønsker at skabe bedre muligheder for insekter, smådyr og fugle.

– Jeg glæder mig over at budskabet nu er nået så vidt og bredt ud: insekt- og fuglelivet er presset og folk vil gerne gøre noget selv, siger Laila Sølager. – Det er jo fantastisk at haveejere er blevet så opmærksomme på at de små vingede væsener skal tiltrækkes med attraktive levesteder og et fødegrundlag, der hjælper på overlevelsen.

Hvordan bliver haven så en skøn plet for både menneske- og dyrelivet?

Ja, det handler blandt andet om at sørge for at have mange forskellige planter i haven. En græsplæne og en bøgehæk gør det ikke, siger Laila Sølager og peger på at mange af de ligusterhække, der er i parcelhusområder, i udgangspunktet er et fantastisk spisekammer for bier og nogle sommerfugle. Men det kræver at man venter med at klippe hækken til den er afblomstret, fortæller havearkitekten og gør dermed opmærksom på at det også er måden vi plejer haven og dens planter, der gør en forskel. – Derfor er det også godt at slappe lidt af med at fjerne affald fra beskæring. Det er meget bedre at lave nogle bunker af kvas i et hjørne af haven, så der er nogle levesteder for pindsvin, småfugle og en hel masse andet småkravl, siger Laila Sølager.

Da mange mennesker har en travl hverdag, skal haven også være nem at passe, så derfor kan man i foredraget også hente fif til den nemme have, så der bliver tid til at nyde både haven og dyrelivet. 

Havearkitekt Laila Sølager giver videre af egne erfaringer med havens røgt og pleje og kommer med forslag til havens indretning og plantevalg, der gavner både insekter, smådyr og fugle. Alt sammen illustreret af smukke billeder.

Foredraget er arrangeret af havekredsen i Bjerre Herred.

Foto: Laila Sølager, sept 21: Havearkitekt Laila Sølager giver fif og ideer til den nemme have, der også tilgodeser dyrelivet i haven.

oto: Bier bestøver og vi får mange bær: Med et varieret og godt insektliv i haven får vi bestøvet vores frugttræer og bærbuske.

Del på sociale medier