På tre aftener i september inviteres alle interesserede borgere til en snak om blandt andet livskvalitet, ældrepleje og retten til at bestemme over sit eget liv. Det oplyser Hedensted Kommune i en pressemeddelelse.

I 2018 skal Byrådet vedtage en ny såkaldt værdighedspolitik. Men hvad er et værdigt og godt ældreliv?

Det vil Seniorrådet og politikerne gerne snakke med borgerne om. Både dem, der er ældre nu – og deres pårørende – men også meget gerne de unge og dem, der er midt i livet.

”Vi bliver jo alle ældre, og uanset helbred og livssituation i øvrigt, så ønsker vi jo et godt og værdigt ældreliv. Det kan man godt have en holdning til både som 25-årig og 75-årig. Derfor inviterer vi alle til en snak”, fortæller formand for Seniorrådet Lillian Andersen.

På de tre aftener tales der om følgende seks emner; Livskvalitet, Selvbestemmelse, Sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død og Pårørende.

Snakken tages i grupper, så alle kan få sagt noget, og alt kan blive skrevet ned.

Alle ideer og kommentarer tages med i det videre arbejde med værdighedspolitikken. Det er Udvalget for Social Omsorg og Seniorrådet, der i samarbejde laver oplæg til politikken, som skal godkendes i Byrådet.

”Nogle af de værdier, vi arbejder med på vores område, er at have respekt for den enkelte borger og at høre, se og forstå ham eller hende. Debataftenerne – og den værdighedspolitik, det skal munde ud i – kan hjælpe os til at sikre værdierne. Derfor håber vi at mange har lyst til at være med”, slutter medlem af Udvalget for Social Omsorg Merete Skovgaard Jensen.

Debataftenerne holdes:
Den 4. september kl. 16.30-18.30, Nederbylund plejecenter, Tørring
Den 10. september kl. 18.30 – 20.30, Bøgely plejecenter, Hedensted
Den 20. september kl. 16.30 – 18.30, Birkelund plejecenter, Juelsminde

Der serveres en let anretning, så arrangørerne vil sætte pris på, at man tilmelder sig enten på mail: staben.social-omsorg@hedensted.dk eller tlf. 7975 5807. Man er dog også velkommen til at møde op uden at have tilmeldt sig.

Del på sociale medier