Vinterbadepunkt-flaget er garanti for et badested med rent vand og høj badesikkerhed. Denne vinter er hele 12 strande, søer og havne rundt om i Danmark godkendt som Vinterbadepunkt.
For to sæsoner siden var Vinterbadepunkt et pilotprojekt. Èn kommune var med i mærkningsordningen som et forsøg.
Nu er ordningen permanent, syv kommuner er med, og vinterbaderne kan i sæsonen ’23-’24 gå i det kolde vand fra hele 12 strande, søer og havne rundt om i Danmark, hvor Vinterbadepunkt-flaget vajer.
“Jeg er stolt af, at ordningen på få år er vokset så relativt meget,” siger Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet, som står bag mærkningsordningen Vinterbadepunkt.
At et badested er mærket Vinterbadepunkt betyder, at badende er garanteret rent badevand og høj badesikkerhed.
Det første foregår ved jævnlige målinger. Det sidste handler blandt andet om badesteder med livredningsudstyr og fokus på underlaget på eksempelvis isglatte badebroer, samt en række øvrige faktorer, der gør det kolde dyp mere sikkert.
“Der er lidt større risiko for ulykker om vinteren, så vi er i Friluftsrådet glade for, at flere kommuner og vinterbadeklubber kan se fornuften i at gøre det så sikkert som muligt at vinterbade i deres område,” siger Winni Grosbøll.
Flere og flere vinterbadere
En af de kommuner, der kan hejse Vinterbadepunkt-flaget for første gang, er Hedensted.
Badestedet, som flaget vajer over, ligger i den gamle færgehavn i Juelsminde.
Her har klubben Vinterbaderne i Juelsminde haft et stort ønske om at blive godkendt som Vinterbadepunkt, således at der ville blive taget vandprøver og gennemført tiltag, der garanterer, at sikkerheden på det badested, klubben bruger, er i orden.
Ved Nysø i Varde Kommune er der ingen vinterbadeklub, men en generel stigende interesse for at bade i søen i vinterhalvåret.
“Vi har et ønske om at gøre søen synlig som vinterbadested for vores borgere såvel som potentielle tilflyttere og ser Vinterbadepunkt som en synliggørelse af kommunens rekreative kvaliteter,” lyder det fra Varde Kommune, som også er ny på listen over kommuner med et Vinterbadepunkt.
Der findes ingen officielle tal på antallet af vinterbadere i Danmark, men ifølge foreningen Vinterbadeforeninger i Danmark, som organiserer de danske vinterbadeklubber, er der lige nu 70.000 medlemmer af vinterbadeklubber. Dertil kommer de mange, som ikke er medlem af en klub.
Vinterbadepunkterne er offentlige badesteder og dermed åbne for alle, uanset om man er medlem af en vinterbadeklub eller ej.
Her finder du de 12 Vinterbadepunkter:
Langeland
Lohals Strand
Rudkøbing Søbadeanstalt
Bagenkop Havnebassin
Mors
Sillerslev Strand
Sundby Strand
Østerstrand
Sydsjælland
Enø ved Karrebæksminde
Midtjylland
Udbyhøj Strand ved Randers
Den gamle færgehavn i Juelsminde
Vestjylland
Nysø ved Varde
Fyn
Bogense Søbad
Hasmark Strand
Foto: ABW
Del på sociale medier