I forbindelse med budgetlægningen til budget 2023-2026 har Hedensted Kommune gennemført en høring af de fremlagte spareforslag. Ved høringsfristens afslutning var der modtaget over 500 høringssvar.

Kommunalbestyrelsen er i gang med budgetlægningen til budget 2023-2026, som forventes vedtaget den 12. oktober 2022. Afsættet for opgaven er, at Hedensted Kommune har en budgetmæssig ubalance på 100 mio. kr. i 2023.

Ud fra disse rammer har Direktionen i Hedensted Kommune udarbejdet spareforslag inden for alle udvalg.

Dette spareforslag har været i høring i perioden 1.-21. september 2022, hvor organisationer, råd, bestyrelser, nævn og MED-udvalg samt alle øvrige interessenter har haft mulighed for at indsende høringssvar.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet over 500 høringssvar.

Vi takker for den store interesse for at deltage i høringen. Det er med til at give Kommunalbestyrelsen det bedst mulige beslutningsgrundlag for fastlæggelsen af det endelige budget 2023 for Hedensted Kommune.

Høringssvarene er nu sendt til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres her på hjemmesiden.

Læs mere

Kilde

Foto: ABW
Del på sociale medier