1. Høringssvar

Velkommen til den offentlige høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen E45 Vejle – Skanderborg S.

Landevej, foto: RfST

Vejdirektoratet vil gerne høre din mening som borger, trafikant, myndighed eller organisation.

På hjemmesiden kan du læse mere om resultatet af VVM-undersøgelsen og de vurderinger der er foretaget.

Vejdirektoratet holder virtuelle borgermøder – se nærmere information på projektets hjemmeside.

Vejdirektoratet gør opmærksom på at dit høringssvar bliver offentliggjort, så tænk over brugen af personoplysninger i selve høringssvaret. Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven. Se mere om privatlivspolitik på Vejdirektoratets hjemmeside, samt behandling af høringssvar i VVM-undersøgelser.

Del på sociale medier