En lang række opgaver i den kommunale tandpleje kan løses af klinikassistenterne, der kan frigøre kostbar patienttid til tandlægerne, lyder det fra klinikassistenternes fagforening, HK Kommunal.

– En større opgaveglidning mellem de forskellige faggrupper er på kort sigt en væsentlig del af løsningen på manglen på tandlæger i den kommunale tandpleje. Sådan siger Malene Løvbjerg fra HK Kommunal, der repræsenterer de kommunale tandklinikassistenter i Danmark.

Meldingen sker på baggrund af et scenarie, hvor der flere steder i landet er så stor mangel på kommunalt ansatte tandlæger, at det kan gå ud over tandsundheden for børn og unge. Problemet bliver ifølge Malene Løvbjerg kun større de kommende år, fordi behandlingsbehovet stiger, og fordi de 18-21-årige fremover får tilbudt gratis tandpleje.

Der skal derfor findes løsninger allerede nu og indtil, der bliver uddannet flere tandlæger, mener Malene Løvbjerg.

– Og den løsning hedder i høj grad opgaveglidning. Mange klinikassistenter er klar til at overtage flere og nye opgaver fra tandlægerne. Især hvis klinikassistenterne har taget moduler i akademiuddannelsen i odontologisk praksis, siger hun og peger på nogle eksempler fra sin egen kommune, Nyborg.

– På grund af tandlægemanglen klarer klinikassistenten nu forebyggelse og screeninger, indtil barnet er 7 år. Ligesom vi også klarer mange nødbehandlinger, skråslibninger, midlertidige fyldninger, profylakse og meget mere, lyder det fra Malene Løvbjerg.

Klinikassistenterne pointerer samtidigt, at arbejdskraftmangel, opgaveglidning og efteruddannelse hænger uløseligt sammen.

– Det er en brændende platform. Vi skal have gjort vores kommunale arbejdsgivere ganske bevidste om, at der skal optages et markant større antal klinikassistentelever, hvis fremtidens arbejdskraft skal sikres. Og så skal vi arbejde benhårdt på, at de barrierer, som klinikassistenterne oplever i forhold til at kunne efteruddanne sig, bliver minimeret. For eksempel er det et stort problem, at AOP (Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis) kun udbydes to steder i landet, siger Malene Løvbjerg.

Hun peger desuden på, at der på alt for mange tandklinikker ikke er tid til at komme på uddannelse blandt andet fordi, der mange steder ikke er en ledelseskultur, der understøtter klinikassistenterne i at tage efteruddannelse.

– I HK Kommunal går vi nu i dialog med overtandlægerne for at søsætte nogle indsatser, der kan sikre mere videreuddannelse til tandklinikassistenterne, siger Malene Løvbjerg.

Del på sociale medier