DST skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om færdselsuheld.

Færdselsuheld 2019

Det samlede tal for dræbte og tilskadekomne, registreret af politiet, faldt i 2019 til et historisk lavt niveau på 3.275, siden statistikken blev etableret i begyndelsen af 30’erne. Fra 2018 til 2019 steg antallet af dræbte dog med 28 til 199, men antallet af tilskadekomne faldt samtidig med 211 til 3.076. Antallet af tilskadekomne registreret på skadestuerne faldt også i 2018, hvilket er det seneste tilgængelige tal, til det laveste niveau siden 2001, nemlig 30.975. Antallet af færdselsuheld uden tilskadekomne, dvs. uheld alene med materiel skade, faldt siden 2001 til det laveste antal i 2010 nemlig 7.534. Siden 2010 steg antallet med 41 pct. til, at det i 2019 lå på 10.625.

Politiets registrering af dræbte, tilskadekomne, materialeskadeuheld samt skadestueregistreredeKilde: www.statistikbanken.dk/uheld13 og moerke samt vejdirektoratets oplysninger om materialeskadeuheld.Gns. alder for dræbte og tilskadekomne på cykel, el-cykel og knallert i færdselsuheldKilde: www.statistikbanken.dk/moerke og uheld8.

Gns. alder for el-cyklister i trafikuheld, registreret af politiet, er faldet til 57 år

Aldersgennemsnittet for tilskadekomne el-cyklister, registreret af politiet, lå i perioden 2012 til 2017 mellem 62 og 64 år for i både 2018 og 2019 at falde til 57 år. For el-cyklister, der har henvendt sig på skadestuen, er alderen de senere år faldet fra 56 i 2015 til 51 år i 2018. Aldersgennemsnittet for cyklister, registreret af politiet, var 35 år i 1997 og var i 2019 steget til 43 år, og henvendelserne til skadestuen steg fra 34 år i 2001 til 38 år i 2018.

Mange færdselsuheld registreret på skadestuerne er af mindre alvorlig karakter. Her tilkaldes politiet typisk ikke. De fleste af disse uheld kan klassificeres som lettere tilskadekomne. I disse tilfælde kan de tilskadekomne selv opsøge skadestuen, og det er kun skadestuen, der registrerer den tilskadekomne. I 2018 var 75 pct. af de tilskadekomne cyklister, der blev registreret på skadestuen, involveret i uheld med kun et transportmiddel.

Knap halvdelen af alle personskaderne ved trafikuheld rammer en cyklist

Knap halvdelen (48 pct.) af alle personskader, registreret af både politiet og skadestuerne i 2018, ramte en cyklist. Personskader, der involverede bilister, udgjorde knap to femtedele (39 pct.).

Godt en fjerdedel (28 pct.) af alle personskaderne, registreret af politiet i 2019, var en cyklist. Bilisternes personskader udgjorde knap halvdelen (44 pct.). De fleste personskader ramte de 25-44-årige, nemlig 29 pct., tæt fulgt af de 45-64-årige med 28 pct. Over halvdelen, nemlig 56 pct., kom alvorligt til skade. Heraf udgjorde de alvorligt tilskadekomne i hhv. bil og på cykel de fleste med hhv. 34 pct. og 32 pct.

Personskader efter transportmiddel og alder

 

I alt

Benyttet transportmiddel

 

 

Bil
mv.1

Motor-
cykel2

Knal-
lert
 

Cykel

 

Fod-
gænger
 

Andet
eller
uoplyst

 

antal

2018

 

 

 

 

 

 

 

Personskader i alt

34329

13240

1053

2481

16441

1028

86

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Tilskadekomne registreret af politiet

3458

1577

258

244

921

450

8

Heraf dræbte

171

81

23

8

28

30

1

2019

 

 

 

 

 

 

 

Personskader registreret af politiet i alt3

3275

1438

268

227

919

420

3

0-14 år

163

53

3

7

49

51

15-17 år

160

43

1

66

28

22

18-24 år

557

328

40

34

103

50

2

25-44 år

952

470

94

46

257

84

1

45-64 år

919

329

112

60

321

97

65 år og derover

517

211

17

14

161

114

Uoplyst alder

7

4

1

2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Dræbte

199

98

27

13

31

30

Alvorligt tilskadekomne

1822

621

192

145

576

286

2

Lettere tilskadekomne

1254

719

49

69

312

104

1

1 Omfatter personbil, varebil, lastbil, bus og traktor.
2 Omfatter både motorcykel og knallert-45.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uheld8 og moerke.

Del på sociale medier