Under Corona-krisen steg antallet af private arbejdspladser i kommunen væsentligt mere end i både Business Region Aarhus og i resten af landet samlet set.
Ligesom på landsplan har virksomhederne i Hedensted Kommune været udfordret på både omsætning og eksport under Corona-krisen. Alligevel voksede antallet af private arbejdspladser i kommunen med 310 eller 1,8 pct. i 2020, mens der på landsplan var tale om et fald på 1,6 pct. Især turismeområdet i kommunen blev hårdt ramt. På trods af hjælpepakker faldt antallet af arbejdspladser på dette område med mere end en tredjedel under hver af de to nedlukninger.
Heldigvis steg antallet af arbejdspladser hurtigt igen efter begge nedlukninger, og i september 2021 var antallet af private arbejdspladser i kommunen steget med 6,8 pct. i forhold til september 2019. På landsplan var væksten i samme periode på blot 2,3 pct.
”Jeg glæder mig på både virksomhedernes og kommunens vegne over, at det er lykkedes at vækste på trods af de vanskelige vilkår, som Cornaen har budt erhvervslivet lokalt, regionalt og nationalt. Virksomhedernes evne til at rekrutterede medarbejdere og skabe omsætning – men også til at tackle kriser som den netop overståede – er forudsætningen for, at vi som kommune kan yde borgerne en tilstrækkelig god service. Samtidig glæder jeg mig over, at stadig flere virksomheder får øjnene op for de infrastrukturelle fordele – E45, Billund Lufthavn og havne tæt på – ved at etablere sig i vores kommune, senest Normal A/S og Meelunie A/S, hvilket vil medføre endnu flere arbejdspladser”, siger borgmester Ole Vind.
Tallene fremgår af en netop offentliggjort rapport fra Business Region Aarhus. Af rapporten fremgår ligeledes, at antallet af private arbejdspladser i kommunen i perioden 2016-2020 steg til 17.287 – svarende til en stigning på 7,4 pct. Til sammenligning var stigningen hos de øvrige 11 kommuner i Business Region Aarhus-samarbejdet samlet set og i landet som helhed på henholdsvis 6,0 pct. og 4,1 pct.
Samtidig er der i samme periode sket en stigning i antallet af virksomheder med hovedsæde i kommunen. I 2020 havde i alt 3.035 virksomheder hovedsæde i kommunen, hvilket var 75 flere end året før – svarende til en vækst på 2,5 pct. Den klart største koncentration af arbejdspladser findes inden for møbler og beklædning. Herefter følger områderne transport, energi/miljø og bygge/bolig. Knap halvdelen af alle arbejdspladser i kommunen, 43,9 pct., er placeret på virksomheder, som direkte eller indirekte producerer til eksport. Det er den højeste andel i Business Region Aarhus og en noget højere andel end landsgennemsnittet på 38,4 pct.
Samlet set steg Hedensted-virksomhedernes eksport med 13 pct. i perioden 2016-2020. Det er cirka samme procentvise vækst som på landsplan.
Også omsætningsmæssigt oplevede de lokale virksomheder fremgang før og under Corona-krisens første bølge. Fra 2016 til 2020 steg omsætningen således med 4 pct. Rapporten er ikke opdateret med tallene for 2021.

Hedensted-udgaven af Frekvens:


For mere information:

Del på sociale medier