Ligesom mange andre kommuner forbereder Hedensted Kommune sig i øjeblikket på at tage imod ukrainske flygtninge.
– Situationen i Ukraine er forfærdelig, og det skærer i hjertet at se helt almindelige mennesker blive udsat for krigens rædsler. Derfor står vi selvfølgelig klar til at hjælpe ukrainske flygtninge, så godt vi kan, forklarer borgmester Ole Vind.
Hedensted Kommune har siden fredag været i gang med at undersøge, hvordan man på bedste måde kan håndtere situationen. Allerede mandag morgen henvendte flere borgere sig til kommunen med tilbud om indkvarteringsmuligheder.
Ligeledes fredag ankom de første flygtninge til kommunen. De er hentet hertil af herboende familiemedlemmer og derfor indtil videre indkvarteret privat.
Borgmester Ole Vind værdsætter de mange frivillige tiltag til at hjælpe de ukrainske flygtninge og uddyber:
– Lige nu ved vi ikke, hvordan tingene udvikler sig, og hvor mange flygtninge der kommer til Danmark, men vi forbereder os og finder de rigtige løsninger, i takt med at situationen udvikler sig. Lige nu går vi i dialog med både frivillige, Røde Kors og andre organisationer, som kan hjælpe med at finde boliger og på anden vis yde bistand til de ukrainske borgere. Vi er endvidere i dialog med KL og Udlændingestyrelsen om vores muligheder for som kommune at hjælpe. Ligesom flere andre kommuner afventer vi også, hvad der bliver resultatet af den dialog, der er mellem regeringen og KL om en samlet plan for at hjælpe de ukrainere, der søger hertil.
Ingen økonomiske bånd til Rusland
Hedensted Kommune har som afledt konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine sammen med sine kapitalforvaltere gennemgået investeringer mv. for at sikre sig, at kommunen ikke råder over investeringer i russiske selskaber eller obligationer. Det er ikke tilfældet.
Desuden har kommunen truffet sikkerhedsforanstaltninger for at kunne afværge eventuelle hackerangreb. Situationen vil blive fulgt løbende, ligesom evt. anbefalinger om cybersikkerhed fra centralt hold vil blive efterlevet.
Der bor i øjeblikket 118 ukrainere, heraf 22 under 15 år i Hedensted Kommune. Det svarer til 2,5 promille af kommunens borgere.

Del på sociale medier