Samarbejdet med blandt andre 45 kommuner i projektet DK2020 skal sikre, at kommunen når målet om at være CO2-neutral i 2050.

 

I Hedensted Kommune er man i fuld gang med en omstilling til grønne og vedvarende energikilder, ligesom strategiarbejdet med en klimahandlingsplan skrider planmæssigt frem. Med partnerskabet i projektet ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark” får kommunen nu mulighed for at sætte ekstra turbo på ambitionen om at leve op til det nationale mål om, at Danmark skal være CO2-neutral senest i 2050.

I samarbejde med de øvrige 45 kommuner skal Hedensted Kommune i løbet af de næste to et halvt år bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner med fokus på alle sektorer inden for kommunernes geografiske område. Planerne skal definere, hvordan kommunerne opnår netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050 og sætte ambitiøse reduktionsdelmål for f.eks. 2030. Herudover skal kommunerne anvise, hvordan de tilpasser sig til klimaforandringerne.

Ove Kjærskov Nielsen, formand for Klima og Energirådet i Hedensted Kommune glæder sig over, at man nu er kommet med i DK2020-samarbejdet.

”Med DK2020 får vi og de andre kommuner nu en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Vi beslutter selv i kommunen, hvilke indsatser og metoder vi vil prioritere. Desuden kommer vi med i et fællesskab, hvor vi kan udveksle erfaringer, og hvor de lokale løsninger for klimatilpasning og CO2-reduktion kan deles og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde. Konkret vil vi gennem projektperioden modtage klimafaglig bistand, vejledning og sparring til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet lokalt,” siger han.

Den første aktivitet i DK2020-projektet bliver en virtuel opstartskonference, der holdes 26. november.

Det er en partnerskabsaftale mellem Realdania, KL og de fem regioner, der giver kommunerne mulighed for at blive en del af DK2020.

Projektet gennemføres i samarbejde med det internationale bynetværk C40 Cities, og CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er projektsekretariat og videnspartner i projektet.

 

For mere information:

Ove Kjærskov Nielsen, form. Klima og Energirådet Hedensted Kommune, tlf.: 2072 6666

Merete Valbak, klimakoordinator Hedensted Kommune, tlf.: 2925 7986

 

Del på sociale medier