Lokale virksomheder giver kommunen otte top-10 placeringer ud af ni mulige i den årlige DI-undersøgelse af erhvervsvenligheden.

Hedensted Kommune er tilbage som en af landets tre bedste erhvervskommuner. Det fremgår af Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsvenligheden hos landets 98 kommuner. Her tager Hedensted et spring fra sidste års 5. plads tilbage i top-3, hvor kommunen har været placeret syv gange i det seneste årti.

Kommunen fastholder sin placering som landets bedste, når det handler om at skaffe virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne.

På spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed” – som vægter 1/3 i den samlede placering i undersøgelsen – går kommunen frem fra en 10. til en 5. plads, og fire ud af fem virksomheder erklærer sig så tilfredse med kommunen, at de vil anbefale den til andre virksomheder.

På en række områder kan kommunen kalde sig landets næstbedste. Det gælder for eksempel kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne, hurtig sagsbehandling af virksomhedernes miljø- og byggesager og de kommunale folkeskolers samarbejde med virksomhederne.

Helt overordnet takserer virksomhederne kommunens indsats omkring information og dialog til en 3. plads, tilfredsheden med skatter, afgifter og gebyrer udløser en 4. plads og den kommunale sagsbehandling en 5. plads. Selv om kommunens image-indsats samlet set lider et lille knæk med en tilbagegang fra en 4. til en 6. plads, så er evnen til at tiltrække virksomheder og borgere steget til henholdsvis en 5. og en 4. plads.

Undersøgelsen viser, at de lokale virksomheder prioriterer infrastruktur og transport meget højt, og selv om kommunen også her kan notere sig for en betydelig fremgang, rækker det desværre kun til en 58. plads.

Borgmester Kasper Glyngø noterer sig fremgangen i DI-undersøgelsen med stor tilfredshed.

”Vores flotte placering vidner om, at vi tager DI-undersøgelsen meget alvorlig og målrettet bruger den som et værktøj internt og i vores samarbejde med virksomhederne. Placeringen er samtidig en flot cadeau til alle vores medarbejdere, som er i daglig og løbende kontakt med virksomhederne om, hvordan vi til stadighed kan gøre vores kommune attraktiv for både virksomheder og borgere. I 2020 har vi vedtaget en investeringsplan for infrastrukturen og er i samarbejde med virksomhederne på vej med en ny erhvervspolitik, som vi har store forventninger til,” siger Kasper Glyngø.   

For mere information:

Kasper Glyngø, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 2924 4174.

 

 

 

Del på sociale medier