Håndsrækning på vej til Ukraine-hjælpere: Frivillige, der huser ukrainske flygtninge, kan nu søge økonomisk hjælp
Siden krigen i Ukraine brød ud i slutningen af februar er op til 150 ukrainske flygtninge kommet til Hedensted Kommune. Stort set alle er indkvarteret af private eller hos frivillige værtsfamilier. De får nu mulighed for at søge kompensation for øgede udgifter til kost og logi. Foreløbigt i perioden 25. marts til den 4. april.
Rigtig mange frivillige tager i disse dage et stort og medmenneskeligt ansvar. Et ansvar for ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark.
Derfor gør et enigt Økonomiudvalg i Hedensted Kommune det nu muligt at søge økonomisk hjælp hos kommunen, hvis man som borger huser ukrainske flygtninge.
– Det er vigtigt at slå fast, at vi befinder os i en helt ekstraordinær situation på grund af krigen i Ukraine. Vi oplever, at mange borgere tager et stort ansvar for at hjælpe og indkvartere ukrainske flygtninge. Det ansvar, og den opgave, mener vi ikke, de skal stå alene med. For krigen og de ukrainske flygtninge vedrører os alle. Derfor har vi valgt at give mulighed for at søge kompensation for udgifter til kost og logi, forklarer borgmester Ole Vind, der dog samtidig efterlyser mere klare rammer for kommunernes handlerum:
– Grundlæggende er det problematisk, at der ikke er helt klarhed om, og i hvilket omfang, vi kan støtte ukrainske flygtninge, der endnu ikke er del af det etablerede system. Eller, som i det her tilfælde, frivillige der har valgt af egen drift at tage flygtninge ind. For det bør ikke være kommunegrænsen, der er afgørende for, om man fx kan få udbetalt kompensation eller ej, så det vil jeg opfordre KL og Regeringen til at finde en løsning på.
Ud over muligheden for at værtsfamilier kan søge kompensation til kost og logi, så undersøger Hedensted Kommune nu også, om den øvrige frivillige indsats i forhold til ukrainske flygtninge kan støttes med såkaldte § 18 midler. Altså midler til støtte til frivillige sociale indsatser, som Udvalget for Fællesskab prioriterer og uddeler.
Muligheden for at få kompensation ved indkvartering af ukrainske flygtninge gælder foreløbigt fra den 25. marts frem til den 4. april. Her udløber det aktstykke, som giver kommunerne mulighed for at udbetale kompensation, som det ser ud nu.
De nærmere omstændigheder omkring ansøgning og udbetaling af kompensationen er under afklaring og vil blive meldt ud i starten af den kommende uge på www.hedensted.dk/ukraine.
Satserne for kompensationen i forbindelse med logerende ukrainske flygtninge har Økonomiudvalget fastsat til følgende:
Kost pr. voksen pr. døgn er kr. 30,-
Kost pr. barn pr. døgn er kr. 15,-
Husleje, lys, varme og vand er pr. person pr. døgn kr. 50,-

Del på sociale medier