Fra på fredag 11. december og fire uger frem kan borgerne i Hedensted på plancher placeret fire steder i byen hente inspiration til at tage del i debatten om de værdier og konkrete projekter, som kan give midtbyen et løft.

I et halvt år har en styregruppe bestående af medlemmer fra Udviklingsrådet i Hedensted, byrådsmedlemmer og en repræsentant fra kommuneledelsen med rådgivning fra Arkitema-COWI arbejdet med visionerne for Hedensted midtby. Og derfor er tiden inde til, at orientere borgerne og give dem mulighed for at give deres meninger og ønsker til kende om de værdier og konkrete projekter, som kan være med til at skabe et attraktivt byrum.

På plancher placeret fire centrale steder i byen kan borgerne orientere sig om det hidtidige arbejde med visionsplanerne. Plancherne vil være placeret på P-pladsen ved Haralds Plads, ved tunnelen under jernbanen over for Sydbank, på Bytorvet og mellem stationen og Trykkeriparken. Her kan de samtidig i fire fremtidsfortællinger hente inspiration til selv at tage del i debatten.

Medarbejdere fra Hedensted Kommune og deltagere fra styregruppen vil desuden på udvalgte dage i december uddele postkort med fremtidsfortællingerne til forbipasserende, der her kan høre nærmere om arbejdet med midtbyplanen og stille eventuelle spørgsmål.

Som et led i den videre proces vil der ligeledes løbende blive igangsat midlertidige afprøvninger af forskellige tiltag som for eksempel beplantning eller byrumsmøbler. Afprøvningerne skal evalueres og resultaterne bruges som input til udvikling af midtbyplanen, som forventes færdig i sommeren 2021.

Hedensted Kommune samarbejder i forbindelse med midtbyplanen med BIDdanmark, Business Improvement Districts, som faciliterer månedlige møder med byens aktører frem til sommeren 2021. På møderne kan alle deltage, og formålet er i samarbejde at få igangsat forskellige initiativer og sikre handling i midtbyen her og nu.

Eksempelvis arbejdes der lige nu med en skaterpark, forskønnelse af tunnelen under jernbanen samt belysning i Trykkeriparken.

På hjemmesiden www.hedensted.dk/hedenstedmidtbyplan, som løbende opdateres, er al information og materiale fra arbejdet med midtbyplanen samlet.

Du kan bidrage med dine ideer og konkrete forslag til midtbyplanen på mail: hedenstedmidtby@hedensted.dk

For mere information:

Mik Vildbrad, medlem af styregruppen og Hedensted Udviklingsråd, mikvild@gmail.com

Anne-Mette Agermark, udviklingskonsulent Hedensted Kommune, tlf.: 2924 5636

Hedensted Midtby, grafik: Arkitema-COWI

Collagen, der illustrerer en af de fire fremtidsfortællinger i udstillingen, viser Vesterbrogade omdannet til en grøn bygade med plads til ophold og udeservering.