Danmarks Statistik skriver bl.a. dette i sit nyhedsbrev om stigende streaming:

KULTURVANER (TILLÆG) 4. KVT. 2018 FILM OG SERIER

Danskernes traditionelle adgang til at se film og serier, fx almindelige tv-kanaler, bliver udfordret af den digitale udvikling. Næsten alle mellem 16 og 24 år streamer film og serier. Adgang til film og serier via nettet er mere udbredt end traditionelle tv-kanaler i alle aldersgrupper op til 45 år. Jo ældre man er, desto mindre skifter man tv-kanalerne ud med internettet.

Hvordan får du adgang til film og serier? 4. kvt. 2018

Adgang til film og serier, graf: DST

VI ER VILDE MED SERIER

Tre ud af fire danskere ser mindst en film om ugen. Næsten samme andel ser serier, men vi ser serier oftere: 26 pct. af alle ser serier dagligt og 16 pct. ser film dagligt. Dagligt forbrug af film er mere udbredt blandt personer over 64 år. Til gengæld bruger yngre danskere mere tid på at se serier. Tallene for fjerde kvartal 2018 er tegn på en stigning i andelen af dem, der dagligt ser serier i forhold til 2012, hvor 11 pct. af danskerne så serier dagligt eller ugentligt, se Kulturvaneundersøgelsen 2012. En direkte sammenligning er dog ikke muligt på grund af ændret spørgeskema.

Dagligt forbrug af film og serier inden for den seneste uge. 4. kvt. 2018

FILMFORBRUG FLYTTER UD FRA DAGLIGSTUEN

I modsætning til tidligere, hvor vi enten så film derhjemme (på fjernsyn og DVD) eller på biografens store lærred, er det nu også muligt at nyde en film i toget eller i bussen. At se film og serier uden for hjemmet, fx på mobilen, er mere udbredt blandt de yngre generationer. Blandt de 16-24-årige ser 21 pct. film mv. på farten, mod 7 pct. i hele befolkningen. Film hos venner og bekendte er også populært i de yngste befolkningsgrupper.

Hvor har du set film eller serier inden for de seneste tre måneder? 4. kvt. 2018

FLERE SER FILM PÅ SMÅ SKÆRME

Mens ældre holder fast i at se film mv. på fjernsyn, bruger yngre i højere grad mobile apparater som bærbare, tablets og smartphones. I aldersgruppen 16-24 år ser 68 pct. film på computer mod 23 pct. af hele befolkningen. Andelen af de 16-24-årige, som ser film på deres mobil (28 pct.), er næsten tre gange større end gennemsnittet for hele befolkningen (10 pct.). 13 pct. af danskerne ser film på en tablet.

DVD’ERNE SAMLER STØV

I stedet for at afspille en DVD eller tænde for TV’et logger vi i dag på en streamingtjeneste, når vi vil se film derhjemme. Der er dermed sket en ændring siden Kulturvaneundersøgelsen 2012, hvor det var mest udbredt at se film på TV eller DVD. I 2012 så 66 pct. af befolkningen film på DVD, mens det kun gjaldt 11 pct. i fjerde kvartal 2018. Til gengæld er andelen af befolkningen, der ser film gennem internettet, vokset fra 20 pct. til tre gange så mange i samme periode.

Del på sociale medier