Udvalget for Fritid & Fællesskab i Hedensted Kommune skal på et digitalt møde den 31. marts tage stilling til tilskud på kultur- og fritidsområdet. Der lægges op til at give de sædvanlige tilskud.

Nedlukningen af faciliteter, aktiviteter og aktører på grund af risiko for corona-virus betyder i sagens natur tomme haller og foreningslokaler. 

 

For mange af aktørerne på kultur- og fritidsområdet er størrelsen på kommunens såkaldte lokaletilskud imidlertid afhængigt af, hvor mange der bruger aktiviteterne. Det gælder både haller og svømmehaller samt foreninger i egne lokaler eller selvejende institutioner (fx spejderforeninger, rideklubber og skytteforeninger).

 

Et andet område, der påvirkes, er likviditeten hos de aktører, der ud over et kommunalt driftstilskud, har høj grad af indtægt via brugerbetaling, for eksempel Glud Museum.

 

Der lægges op til en række principper, der kan imødekomme de økonomiske udfordringer, som foreninger og andre aktører vil stå med, hvis ikke der gøres noget.

 

I store træk foreslås, at der for de foreninger, der modtager lokaletilskud, gives tilskud, som svarer til et gennemsnit for den samme periode i 2017-2019 eller for den samme periode i 2019 alt efter hvilket beløb, der er størst. Samme princip bør gælde for tilskud til aftenskolerne.

 

For aktører på kultur- og fritidsområdet, der modtager et kommunalt driftstilskud, lægges op til, at de ved behov kan få udbetalt driftstilskud for resten af 2020 tidligere end normalt. Dette vil i så fald gælde for eksempel de selvejende haller inklusiv svømmehaller, museer, frivillighuse, sociale foreninger samt forsamlingshuse og sognegårde.

 

Formand Liselotte Hillestrøm ser frem til drøftelsen i Udvalget for Fritid & Fællesskab:

”Hedensted Kommune er jo kendetegnet af at have et utrolig mangfoldigt og aktivt foreningsliv. Vores mange haller, foreninger osv. får derfor også en yderst vigtig rolle i at genskabe fællesskabet og hverdagen, når corona-virussen engang slipper sit tag i landet.”

 

Også næstformand Hans Vacker, der samtidig er formand for Fritidsudvalget, er optaget af udfordringerne for området:

”Det er afgørende, at vi holder en økonomisk hånd under foreningslivet i denne svære tid. Ikke mindst de mange frivillige fortjener, at vi sikrer de foreninger, som de har lagt så utrolig mange timer i at opbygge.”

Hvis de nye principper for tilskud bliver godkendt den 31. marts vil de gælde, så længe faciliteter, aktiviteter og aktører er lukket ned som følge af corona-virus.

For mere information:

Liselotte Hillstrøm: 30383237

Hans Vacker: 40680046

Teresa Egballe, Afdelingsleder Kultur & Fritid: 23443696

Del på sociale medier