Byrådet har besluttet at sætte gang i forberedelserne af en omfartsvej, der skal strække sig fra Hovedvejen nord for Hedensted til Åløkkevej ved Ørum. Det oplyser Hedensted Kommune i en pressemeddelelse.

”En ny omfartsvej øst om Hedensted skal sikre en infrastruktur der matcher den vækst, vi ser i den østlige del af Hedensted. Vi vil være på forkant med udviklingen, og derfor går vi i gang allerede nu”, fortæller Borgmester Kasper Glyngø.

I første omgang afsættes 0,6 mio. kr. til forundersøgelser og skitser af hele vejforløbet samt projektering af etape I af omfartsvejen. Der skal desuden laves kommuneplantillæg og lokalplan for strækningen fra Hovedvejen til Dalbyvej.

Vejen skal understøtte den kraftige byudvikling, der forventes de kommende år øst for Hedensted i Lille Dalby Bakker udstykningen og i området omkring Constantiavej. Vejen vil på denne måde aflaste trafikken på Østre Ringade og i bymidten og gøre bosætningen i det østlige Hedensted endnu mere attraktiv.

En model for trafikudviklingen viser, at en omfartsvej fra Hovedvejen nord for Hedensted til Dalbyvej syd for St. Dalby vil have daglige trafiktal på ca. 2.500 biler i døgnet i 2030 ved den forventede byudvikling i området.

Omfartsvejen vil også på sigt give bedre muligheder for kørslen med tung trafik fra grusgravene omkring Ørum.

Anlæg af vejen skal ske i flere faser. Etape I bliver en direkte forbindelse fra Dalbyvej til Spettrupvej på ca. 1,6 km. Den vil koste omkring 20 mio. kr.

Derudover indeholder de aktuelle skitser en udvidelse af Højløkkevej og et nyt vejforløb fra Højløkkevej til Åløkkevej ved omfartsvejen omkring Ørum. Der vil blive arbejdet videre med disse skitser, men der skal ikke planlægges for denne strækning på nuværende tidspunkt.

Forbindelsen mellem Hovedvejen og Spettrupvej vil blive indarbejdet i kommuneplantillægget og lokalplanlægningen for etape I. Der er ikke taget beslutning om gennemførelse af denne etape endnu.

Lene Tingleff, Formand for Udvalget for Teknik ser frem til arbejdet:
”I arbejdet med kommune- og lokalplanen skal vi se mere detaljeret på vejens placering og udformning. Her skal vi også tale med de berørte lodsejere og borgere, så vi får deres input til den endelige placering og udformning af vejstrækningerne”.

Den foreløbige tidsplan for etape I er et møde med de direkte berørte lodsejere midt i juni. De har desuden fået brev om planerne i sidste uge. Der vil derefter være en idefase og foroffentlighedshøring i august, hvor der også vil blive holdt et offentligt møde om planerne.

Herefter starter arbejdet med kommuneplantillæg, lokalplan og skitseprojektering. Dette arbejde vil løbe frem til foråret 2019, hvor der vil blive politisk behandling og offentlig høring af planerne.

Byrådets endelige godkendelse og bevilling af anlægsbevilling til projektet forventes i sommeren 2019.

Detailprojektering, myndighedsgodkendelser, ekspropriation og udbud gennemføres efteråret 2019. Anlægsstart kan ske tidligt i 2020 og afsluttes omkring årsskiftet 2020-2021.

Her kan du hente to kort:
– Et for hele strækningen (Hovedvejen – Ålykkevej)
– Et for strækningen Hovedvejen til Dalbyvej, hvor Etape I (Dalbyvej til Spettrupvej) er markeret med mørk tyrkis.

Omfartsvej – Delstykke Dalbyvej-Hovedvejen

Omfartsvej – Hovedvejen – Åløkkevej

Del på sociale medier